JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Många förslag i Knäred

Många förslag i Knäred

Publicerad 18 januari 2010

Leder Lisa. Margaretha Ivarsson är processledare för Lisa-projektet, som i Laholms kommun omfattar Knäred, Vallberga och Hishult.

Uppslagen var många om hur Knäred kan utvecklas.
Det framkom när Laholms kommun bjöd in Knäredsborna till en kväll där alla gavs möjlighet att ge sin syn på hur orten kan stärkas och ges ny näring.

Knäred är en av tre orter i Laholms kommun som valts ut för medverkan i projektet Lisa, Landsbygdsutveckling i Skandinavien. Vallberga och Hishult är de två andra. Projektet, som getts ett anslag på 2,7 miljoner kronor, pågår fram till mitten av 2012.

Ett 50-tal Knäredsbor kom till Hotell Freden för att informeras om projektet och, inte minst, ge syn på hur orten kan utvecklas. Laholms kommuns landsbygdsutvecklare, Lars Brandel, beskrev inledningsvis projektets bärande element. Det handlar om att mobilisera företag, föreningar, ungdomar och ortsbor, att skapa attraktiva boplatser, att utveckla näringslivet och besöksnäringen.

Uppdelade kring små bord diskuterade Knäredsborna vad som skulle kunna göras för att få fler att flytta till orten och olika insatser för att utveckla turismen. 

Visioner

Visioner saknades sannerligen inte. En gällde fisket. Om Laganlax tilläts passera kraftverken skulle lax i Krokån ge besöksnäringen mångmiljoninkomster, med Mörrumsån som konkret exempel.

En annan gällde tåguppehåll i Knäred. Men det är kanske inte så långt borta. Berörda länstrafikbolag på sträckan Hässleholm-Halmstad har diskuterat detta vid några tillfällen. När tunneln genom Hallandsås öppnas runt 2015 dirigeras godstågen om till Västkustbanan och därmed minskar belastning på sträckan Hässleholm-Halmstad. Färre godståg här ger möjligheter för tåguppehåll vid några av de gamla stationerna, kanske även i Knäred.

Poängsättning av förslag i knäred

Poängsättning. Knäredsborna poängsatte förslagen till utveckling av orten.

Turism

Turismen var på mångas läppar, liksom helhetsgrepp om besöksnäringen med samlad presentation av aktiviteter. Återkommande vildmarksmässa nämndes liksom tillgång till attraktiva tomter för att få fler att flytta till orten. Några efterlyste attitydförändring till Knäred, för just nu ansåg många att det bara handlar om kusten. Samtidigt fanns viss självrannsakan. Ortens fastighets- och villaägare skulle kunna piffa till sina egendomar lite extra för att förstärka intrycket av ett positivt samhälle.

När kvällen led mot sitt slut samlades alla förslag in. Med fem röster per person rangordnades idéerna.

Bättre tåg- och bussförbindelser stod högst i kurs följt av stopp för vindkraftutbyggnaden till dess att ortsborna fått säga sitt om placeringen. Flera ansåg nämligen att fler möllor runt om samhället lägger en död mans hand på utvecklingen. Möllorna stör den tystnad många söker, hävdades det.

Turistsatsningar placerades också högt på listan, liksom bra mötesplatser i Knäred.

Fakta om Lisa

Lisa är ett projekt med 16 parter från tre länder. I Sverige deltar Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Varbergs kommun, Region Halland och Högskolan i Halmstad. Danmark representeras av Norddjurs kommun, Skive kommun, Dansk lantbruksrådgivning och och Århus universitet. I Norge medverkar Birkenes kommun, Evje och Hornnes kommun, Sogndalen kommun, Vennesla kommun, Sörlandets knutpunkt och universitetet iAgder.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011