JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Moderata statsråd

Samverkan intresserade moderata statsråd

Publicerad 17 augusti 2010

De fyra moderata statsråden, Gunilla Carlsson, Beratrice Ask, Lena Adelsohn Liljeroth och Sten Tolgfors, besökte Laholm på sin valturné.

Laholms kommuns satsning på aktiv samverkan kring trygghetsfrågor fick fyra moderata statsråd att pricka in Laholm på sina respektive valturneér. På tisdagsförmiddagen kom därför biståndsminister Gunilla Carlsson, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, justitieminister Beatrice Ask och försvarsminister Sten Tolgfors till Laholm.

- På central nivå diskuteras samverkan över verksamhetsgränser för att förbättra tryggheten i samhället. Därför är det intressant att få information om hur Laholms kommun byggt upp sin verksamhet, sa Beatrice Ask.

Statsråden sammanstrålade på brandstationen i Laholm, där de lokala moderaterna tog emot regeringsföreträdarna. Här fanns också räddningschef Pär-Åke Eriksson, socialchef Björn Jingblad, närpolischef Ulf Bejrum och hemvärnets bataljonschef Kay Rönn som redogjorde för hur Laholms kommun lagt upp sin strategi för att förbättra tryggheten.

Gränsöverskridande arbete

 - Gränsöverskridande insatser är a och o för att arbetet ska bära frukt. Därför är det självklart att polisen samarbetar med de sociala myndigheterna och skolan kring barn- och ungdomsfrågor underströk Ulf Bejrum.

- Dessutom krävs engagerade politiker och långsiktigt tänkande.

Sekretess inom olika verksamheter ses ibland som en begränsande faktor för nära samarbete. I Laholm har det inte stjälpt tankarna.

- Vi har haft ett annat synsätt och tagit fasta på vad som kan göras inom ramen för lagstiftningen, sa Ulf Bejrum.

Viktigt med inflytande

För att skapa ett tryggare samhälle är barns och ungdomars inflytande en av de allra viktigaste faktorerna.

- Vi måste hela tiden ha barnen och ungdomarna med oss, framhöll Björn Jingblad.

Lena Adelsohn Liljeroth undrade om kommunens förmåga att hålla fast vid arbetet medan Gunilla Carlsson ville veta vad som händer när ekonomiska krav kolliderar.

Kommunens tjänstemän underströk att samverkan är långsiktig och att alla inblandade har detta perspektiv, politiker såväl som tjänstemän. Gunilla Carlssons fråga blev dock obesvarad. Ty än har inte en sådan situation uppstått där ekonomiska krav ställts emot varandra.

Räcker utbildningsplatserna?

Hemvärnet är också en del i Laholms kommuns samverkan kring trygghet. Med hjälp av den frivilliga försvarsorganisationen kan stöd ges till samhället vid särskilda händelser.

Men klarar hemvärnet detta nu när den allmänna värnplikten försvinner? Hemvärnets bataljonschef i södra Halland, Kay Rönn, befarar nämligen att antalet utbildningsplatser blir otillräckligt när rekryteringen av heltidsanställd yrkesarmé tar fart på allvar.

Kay Rönns farhågor delades dock inte av Sten Tolgfors.

- Utbildningsplatserna för hela försvaret kommer att öka med 13 000 platser. Därför tror jag inte att det ska bli något problem för hemvärnet, sa han.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011