JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Ny nämnd i Laholm

Moderat leder bred nämnd

Publicerad 28 december 2010

Elisabeth Babic är ordförande i kultur- och utvecklingsnämndenVid årsskiftet inleds en ny fyrårig mandatperiod. För Laholms kommun innebär det en del förändringar. Den mest omfattande av dem är bildandet av en helt ny nämnd, kultur- och utvecklingsnämnden med Elisabeth Babic (M) som ordförande.

Budgetmässigt blir nämnden den tredje största med en nettoomslutning på närmare 190 miljoner kronor. Eftersom nuvarande barn- och utbildningsnämnden (döps nu om till barn- och ungdomsnämnden) avlövas på ungdomsgymnasiet får socialnämnden mest pengar att röra sig med, 341 miljoner kronor. Barn- och ungdomsnämnden tilldelas 337 miljoner kronor.

Sett till nämndernas verksamhetsområden blir emellertid kultur- och utvecklingsnämnden den största. Nämnden ansvarar för all frivillig utbildning, arbetsmarknads-, näringslivs- turist- samt kultur- och folkhälsofrågor.

Avdelningschefer

Nämnden leds av en verksamhetschef med tre underordnande avdelningschefer: arbetsmarknadschef, utbildningschef samt kultur- och folkhälsochef. Verksamhetschefen blir också chef för näringslivsfrågorna.

I nuläget är endast en av cheferna utsedd, Lars Aronsson som blir kultur- och folkhälsochef. I den gamla organisationen var han kultur- och fritidschef.

En av tankarna med den nya nämnden är att samordna verksamheter som hittills legat under olika nämnder. Gymnasieutbildningen är ett exempel härpå. Ungdomsgymnasiet på Osbeck har tillhört barn- och utbildningsnämnden medan komvux legat under utvecklings- och näringslivsnämnden. Med den gemensamma nämnden underlättas också kopplingen till arbetsmarknaden och näringslivet.

Logiskt beslut

- En del säger att det blir en mastodontnämnd. Jag ser sammanslagningen med helt andra ögon. Det känns logiskt att sammanföra verksamheter som ligger nära varandra, säger Elisabeth Babic, och pratar om synergieffekter.

Hon nämner bland annat ungdomsgymnasiets koppling till arbetsmarknads- och näringslivsfrågor liksom föreningsrådets möjligheter att få ett närmare samarbete med näringslivet.

Hon är också övertygad om att Kulturskolan, som legat under kultur- och fritidsnämnden, kan bli en positiv injektion för Osbecksgymnasiet när verksamheterna läggs under samma hatt.

Tillbaks till Osbeck

För ett tiotal år sedan flyttades komvux från Osbecksgymnasiet till Lärcentrum vid Lantmannagatan. Före nästa val räknar Elisabeth Babic med att verksamheten flyttats tillbaks till Osbeck. Hit vill hon också flytta Kulturskolan.

- Det finns en uppenbar vinst med att ungdomar och vuxenstuderande vistas i samma lokaler, säger hon.

Elisabeth Babic kallar sin nämnd för ”samarbetsnämnd”. Nu hoppas hon att medarbetarna i verksamheterna presenterar nya idéer för vidgat samarbete.

- Det är dags att tänk nytt, säger hon.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011