JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Övar krishantering

Länsövergripande krisövning

Publicerad 30 november 2010

Det moderna samhället är sårbart. För att hantera svåra situationer och se till att samhällsviktiga funktioner fungerar krävs regelbundna övningar. Torsdagen den 2 december deltar därför Laholms kommun i en länsomfattande övning kallad Beata.

Länsstyrelsen är sammanhållande och ansvarig myndighet för övningen, som även involverar Landstinget Halland.

Under senare år har många av länets kommuner drabbats av händelser som på olika sätt påverkat all verksamhet. Stormen Gudrun är ett exempel härpå.

Samverkan

Att ständigt trimma och utveckla kunskaperna hos dem som är satta att hantera liknande allvarliga samhällsstörningar är viktigt. Under övningen Beata läggs extra tonvikt på samverkan mellan krishanteringsaktörerna i länet. Övningen ska också utveckla det webbaserade informationssystemet WIS.

Varje kommun eller myndighet har en särskild stab med medarbetare från olika verksamheter. På bästa sätt ska de se till att verksamheterna fungerar tillfredsställande eller vidta åtgärder som händelsen kräver. Staben har också en viktig informativ roll gentemot allmänheten och kommuninvånarna.

Årlig utbildning

Laholms kommuns krisledningsstab och krisledningsnämnd utbildas årligen för att ha en anpassad och aktuell krisorganisation. I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor fastslås att samarbetet kring risk- och säkerhetsarbetet måste öka mellan kommunen, ideella organisationer, myndigheter och näringsidkare.

Det understryks också att kunskaperna ska vara goda i att hantera det webbaserade informationssystemet, och att det är via detta system som information ska överföras mellan kommuner och myndigheter.

- Länsövergripande och större övningar som exempelvis Beata är viktiga. Dels för testa metodiken i stabsarbetet dels för att övas i WIS. Ju bättre detta fungerar desto bättre för kommuninvånarna när vi ställs inför ett skarpt läge, säger säkerhetssamordnare Petra Fransson.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011