Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Söker frivilliga

Förstärkning vid särskilda händelser

Publicerad 07 december 2010
Förstora bilden - storm_05_1.jpg

En frivillig resursgrupp skulle exempelvis ha kunnat sättas in efter stormen Gudrun.

Det moderna samhället är känsligt. Små som stora insatser behövs för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Laholms kommun behöver därför en frivillig resursgrupp (FRG) som kan rycka in vid större händelser som inträffar i kommunen.

I början av nästa år hålls ett informationsmöte på brandstationen i Laholm för intresserade. Mötet vänder sig främst till dem som tillhör en frivillig försvarsorganisation eller någon annan organisation vars verksamhet passar in i kommunens krishantering.

Medlemmarna i gruppen ges gemensam grundutbildning. Tillsammans med kunskaper som de har med sig från sina respektive organisationer får den nya resursgruppen efterfrågade specialkompetenser.

- Syftet är att ge Laholms kommun resursförstärkning genom en färdigutbildad och övad resursgrupp med många användningsmöjligheter, säger kommunens säkerhetssamordnare Petra Fransson

Informationsmötet, som arrangeras av Laholms kommun och Civilförsvarsförbundet i Laholm, hålls den 11 januari 2011 klockan 19-21 på brandstationen i Laholm, Stämmovägen 1.

Mötet kommer bland annat att innehålla:

  • Laholms kommuns behov av extrapersonal
  • Sveriges krishantering och frivilliga resursgrupper
  • Grundutbildning och kompletteringsutbildningar för FRG-medlemmar
  • Frivilliga resursgruppers verksamhetsområden
  • Trolig tidsplan för utbildning i Laholms frivilliga resursgrupp

Anmälan senast 2011-01-04 till Laholms kommuns säkerhetssamordnare
Petra Fransson, tfn 0430-159 70, e-post petra.fransson@laholm.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 29 december 2011