JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / System vid elbrist

Samhällsviktiga användare garanteras el

Publicerad 24 november 2010

Produktion och förbrukning av el måste alltid vara i balans. Om de kortsiktiga behoven av el inte kan tillgodoses uppstår elbrist. För att undvika detta utvecklas nu Styrel, ett system som ser till att samhällsviktiga användare prioriteras vid elbrist. Flera kommuner och län har under de senaste åren testat systemet med bra resultat.

Idag kan Svenska kraftnät, som en sista åtgärd, beordra bortkoppling av delar av elnäten för att minska förbrukningen och skydda nätet från kollaps. Med dagens system blir stora områden helt utan el eftersom systemet inte tar hänsyn till el-användarnas behov. Exempelvis har sjukhus och viktiga anläggningar för elektronisk kommunikation samma risk att bli bortkopplade som vanliga hushåll eller obebodda sommarstugor. Därför utvecklas Styrel.

Hela Sverige

Styrel ska införas i hela Sverige under 2011. Systemet bygger på att kommuner och elnätsföretag identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsens uppgift är att initiera och samordna arbetet i det egna länet och slutligen fatta det myndighetsbeslut som ligger till grund för bortkoppling.

I Hallands län arrangerade länsstyrelsen på uppdrag av energimyndigheten, en regional utbildning om Styrel den 2 september där länets kommuner, företrädare för elnätsbolagen i länet, Landstinget Halland samt representanter från energimyndigheten deltog.

Grupp i Laholm

Under hösten tillsatte Laholms kommun en grupp med företrädare för olika kommunala verksamheter för att kartlägga vilka som måste ha tillgång till el om den inte räcker till alla.

- Vi ska inventera våra objekt och utifrån en risk- och sårbarhetsanalys prioritera vem som ska få el. Efter beslut i kommunstyrelsen skickas ärendet till länsstyrelsen, som gör en helhetsbedömning av länets behov, säger Petra Fransson, risk- och säkerhetssamordnare i Laholms kommun.

Kommunernas kartläggning baseras på de riktlinjer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utarbetat.

Kontaktpersoner

Laholms kommun: Säkerhetssamordnare Petra Fransson, tfn: 0430-159 70
Kontaktperson Länsstyrelsen Halland: Beredskapssamordnare Ulla-Britt Petersson, tfn: 035-13 20 68


 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011