JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Vägombyggnad

Bättre sikt och framkomlighet vid kraftverk

Publicerad 13 september 2010

Sikten vid Sofieroledens anslutning till Lagavägen i Laholm är skymd. I höst byggs denna om. Röd markering på kartan anger nuvarande sträckning.

Skymd sikt och begränsad framkomlighet för tunga fordon. Sofieroledens anslutning till Lagavägen i Laholm har länge varit ett bekymmer, men nu ska det åtgärdas. I höst byggs anslutningen om.

Sofieroleden ansluter till Lagavägen alldeles intill Statskrafts vattenkraftverk. För trafikanter som färdas på Sofieroleden och ska svänga norrut eller söderut på Lagavägen är sikten skymd. Och för längre fordon är det nästintill omöjligt att göra en högersväng mot Halmstad.

Behovet av ombyggnad har växt i takt med att trafiken ökar på Lagavägen och Sofieroledens tillkomst. Ombyggnaden påbörjas den 16 september och ska vara färdig den 1 december. Under tiden är trafikplatsen Lagavägen-Sofieroleden stängd för all trafik.

Slipper omväg

När arbetet är klart har trafikplatsen flyttats närmare tolv meter söderut. Därmed förbättras sikten samtidigt som det blir möjligt för exempelvis länstrafikens bussar att svänga norrut från Sofieroleden. Norrgående busstrafik går idag från busstationen längs Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan till Lagavägen, en onödig omväg genom stadens centrala delar som därmed kan slopas.

Utmed Sofieroledens södra del iordningställs också gång- och cykelbana fram till anslutningen med Lantmannagatan. Även här kommer det att se annorlunda ut framöver. Kopplingen mellan vägarna görs om till ett tydligt T-kors för att förbättra säkerheten.

Eftersom vägen ägs av Laholms kommun får kommunen stå för hela kostnaden, 1,5 miljoner kronor.

Trafik leds om

Så här leds trafiken om under ombyggnadsarbetet.Under tiden som ombyggnadsarbetet pågår försvåras tillgängligheten till Sofieros industriområde. Tung trafik norrifrån hänvisas till Lagavägen-Ängelholmsvägen, väg 24, Södra Sofieroleden. Övrig trafik från norr hänvisas till Lagavägen, Danska vägen.

Tung trafik från söder och väster når industriområdet via väg 24 och Södra Sofieroleden.

För busstrafiken norrifrån till busstationen görs särskilt arrangemang. Trädgårdsgatan öppnas för dubbelriktad kollektivtrafik. För att klara framkomligheten införs parkeringsförbud längs gatan mellan Järnvägsgatan och Lagavägen.

Nästa år tar kommunen itu med Lantmannagatan, som förses med ny beläggning samt gång- och cykelbana. På gatan iordningställs också någon form av hastighetshinder.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011