JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2010 / Valdebatt

Valdebatt i Knäred lockade många

Publicerad 10 september 2010

Med Nils Danred som moderator debatterade de lokala politikerna hur landsbygden ska utvecklas.

Visst kan valdebatter locka många intresserade. När den sista lokala debatten i Laholms kommun arrangerades på Hotell Freden i Knäred kom ett 80-tal personer. Ämnet var landsbygdsutveckling.

Samtliga tio partier som sitter i kommunfullmäktige ställde upp med sina förstanamn i panelen förutom Sverigedemokraterna som företräddes av partiets andranamn. Debattens moderator, Nils Danred, såg till att frågeställningarna blev så breda som möjligt.

Bättre kollektivtrafik, helst med tågstopp i Knäred, beskrevs som en viktig faktor för att även inlandet i Laholms kommun ska kunna växa. Panelen var också rörande ense om att arbeta för tågstopp på orten.

På andra sidan länsgränsen har Markaryds kommun länge ansträngt sig för att få tillbaka persontågen till Markaryd och försökt få tillstånd ett samarbete med Länstrafiken i Halland. Hittills utan framgång.

Kanske har länstrafikens argument varit detsamma som Thomas Jönsson (M) lyfte under debatten.

- Gärna tågstopp men det måste bära sig ekonomiskt.

Med bättre kollektivtrafik underlättas arbetsresor och ungdomar kan lättare ta sig till närliggande nöjesarrangemang. Med bättre kollektivtrafik ökar också intresset för att bosätta sig på orten, poängterade politikerna.

- Vi måste ta vara på befintliga orter och utveckla dem, istället för att satsa på låtsassamhällen. Det kan ju också vara tryggt att bo i inlandet med tanke på klimatförändringarnas påverkan på havsnivåerna, poängterade Lena Angviken (MP).

Billigt boende

För att få ungdomar att bo kvar på orten och locka andra att flytta dit talade sig sig Gejbert Strömdahl (SD) och Bertil Johansson (LP) varma för billigare boende för ungdomar. Erling Cronqvist (C) var en annan i panelen som tog upp tråden kring boendet.

- Vi arbetar för att ta fram villatomter med närhet till sjöar och vattendrag i inlandet. Med attraktiva tomter tror jag att fler får upp ögonen för inlandet och den service som exempelvis Knäred kan erbjuda, sa han.

Jämförde med Bergslagskommun

Upplevelseturism är en näring som ökar på många håll. Socialdemokraternas förstanamn Kjell Henriksson underströk att kommunens inland skulle kunna marknadsföras betydligt mer för att locka fler turister och därmed skapa nya arbetstillfällen. Vänsterpartisten Axel Wigforss knöt an till detta och lyfte fram Hällefors framgångsrika satsningar. När Bergslagskommunens tunga industrier sviktade och arbetstillfällena blev allt färre utvecklades turistnäringen. Laholms kommun kan göra något liknande, resonerade han, och framhöll att samordning av olika EU-bidrag skulle kunna ge en bra grundplåt.

Ett 80-tal personer kom för att lyssna till debatten i Knäred.

Riv alla vindkraftverk

Flera i publiken var angelägna om att få vindkraftfrågan debatterad, och den kom också upp. Många av åhörarnas frågeställningar som plitades ner på post-it-lappar under kaffepausen gällde just vindkraften. Nils Danred lät sedan panelen redogöra för sin inställning till planerade vindkraftsparker.

Alla företrädare med undantag för Bertil Johansson och Gejberth Strömdahl ställde sig bakom den vindkraftsplan som Laholms kommun upprättat. Sverigedemokraten krävde omedelbart stopp för fortsatt utbyggnad och att befintliga verk ska rivas.

Bertil Johansson liknade exploateringen vid ”en våt filt som läggs över inlandet”.

- Med fler vindkraftverk kommer aldrig inlandet att växa, sa han.

Innför valet den 19 september har det också arrangerats valdebatt kring Osbecksgymnasiets framtid, Företagarnas villkor och Ysbys utveckling.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 december 2011