JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Arkitektpromenad i Knäred

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Lisaprojekt ordnade arkitektpromenad

Publicerad 22 juni 2011

Kultursekreterare Therese Ehrenborg (i grå jacka) diskuterade ljussättning i Lagan på arkitektpromenaden genom Knäred.

Stationsområdet i Knäred var förr en sprudlande plats omgiven av affärer, kiosk och konditori.
Idag är det tämligen dött. Om inte återvinningsstationen legat här hade platsen varit än mer öde och ogräset än mer utbrett.

Eftersom området ligger intill av- och påfarten till väg 117 hamnar den i blickfånget med ett inte alltför tilltalande intryck.

På denna historiska plats samlades ett 15-tal knäredsbor. Tillsammans med landsbygsutvecklare Reino Jacobsson, planarkitekt Sabina Uzelac och landskapsarkitekt Eva Djupfors arrangerades en arkitektpromenad från stationsområdet till korsningen mitt i byn, vid Hotell Freden. I gruppen ingick även kultursekreterare Therese Ehrenborg. Som ett led i Lisa-projektet (landsbygdsutvecking i Skandinavien) ville kommunens företrädare ha knäredsbornas synpunkter på och förslag till åtgärder för att förstärka ortens attraktivitet.

Väntkur i godsmagasin

Många efterlyste åtgärder för att snygga till stationsområdet med bland annat flytt av återvinningscentralen. Området i sig kan dock inte kommunen göra mycket åt annat än att ta kontakt med Trafikverket, som äger platsen, och påpeka att det måste hållas i ordning. Med ny verksamhet i den gamla järnvägsstationen har denna och omgivande trädgård snyggats till. Några hoppades även att ett av de gamla godismagasinen skulle bevaras och rent av kunna användas som väntkur om tågen i en framtid åter stannar i Knäred.

Informationstavlor, väster och öster om orten, diskuterades också för att lyfta fram sevärdheter i området men också för att underlätta leveranser till företag och affärer.

Ljussättning i Lagan

Båtplats, strax upptröms bron över Lagan, kom också på tal liksom ljussättning av vattendraget, ömse sidor bron.

- Det skulle ge ett mycket inbjudande och tilltalande intryck, sa kultursekreterare Therese Ehrenborg, när sällskapet studerade platsen och funderade över möjligheter att förstärka ortens positiva karaktär för såväl besökare som ortsbor.

En minst lika stor åtgärd vore att ge orten ett större offentligt konstverk, med plats mitt i byn. Inför 400-årsjubiléet av Freden i Knäred, 2013, finns möjligheter till detta, upplyste en hoppfull Therese Ehrenborg. Hon kommer att begära pengar för inledningsvis tre förslag till utsmyckning, där knäredsborna ges möjlighet att tycka till. Efter denna ”runda” ges klartecken till ett av verken med avtäckning under 2013. Möjligen avlägsnas täckelsen av kunglig hand eftersom såväl det svenska som det danska kungahuset bjudits in till jubiléet.

Planarkitekt Sabina Uzelac tog emot knäredsbornas idéer om förskönande åtgärder.
Mer närliggande i tiden blir att åtgärda busskuren mitt i byn och informationstavlan strax intill. Knäredsborna diskuterade även samlingsplatsen mittemot banken, och vad som kan göras för att göra denna mer tilltalande. Grillplats var en idé för att få fler att samlas där.

Landsbygdsutvecklaren Reino Jacobsson antecknade synpunkterna och förslagen som han får anledning att återkomma till senare i år.

Mer om Lisa

Klicka på länken till höger för att få mer information om Lisa-projektet i kommunen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011