Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Avstamp för budget

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Avstamp för nästa års budget

Publicerad 30 mars 2011
Förstora bilden - DSC_2753_72.jpg

Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S) var med på planeringsdagen inför nästa års budget.

Vad driver tillväxt och utveckling i Halland? Hur ser befolkningsutvecklingen ut? Vilka utmaningar finns framöver i den kommunala verksamheten?

Det var några av frågorna som kommunstyrelsen och kommunens verksamhetschefer diskuterade på ett planeringsmöte i slutet av mars. Mötet var det första avstampet i budget- och planeringsarbetet inför nästa år.

Claes Norell från Region Halland redovisade vad som driver tillväxt och utveckling i Halland, med fokus på Laholm. Med den boendemiljö som länet erbjuder förutspås fortsatt befolkningsökning.

Nuläget

Bo Erlandsson, Torsten Kindt, Roland Gottfridsson, Per Jangen och Lena Angviken diskuterade strategiska utvecklingsområden i Laholms kommun.Därefter stod de kommunala verksamheterna i fokus. Verksamhetscheferna redovisade nuläget inom sina verksamheter, och beskrev vilka utvecklingstendenser och utmaningar som finns inför kommande år.

- Det är viktigt att vi i kommunstyrelsen, tillsammans med verksamhetscheferna, får en gemensam lägesbild och tillsammans diskuterar de utmaningar som kommunens står inför, säger Per Asklund, kommunstyrelsens ordförande.

På planeringsmötet definierades och prioriterades strategiska utvecklingsområden, kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål för kommunen. Förslagen tas nu med i arbetet inför kommande planeringsperiod.

Fortsatt arbete

Nästa steg i budget- och planeringsarbetet tas i maj. Då beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget och nämndsplaner. Därefter tar nämnderna fram sina förslag och i november beslutar kommunfullmäktige om budget och nämndsplaner för 2012 samt ekonomisk plan för perioden 2013-2014.

Läs mer:

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011