Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Bättre företagslots

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Bättre information från företagslots

Publicerad 12 april 2011
Förstora bilden - Forenkla.jpg

Johan Hjert, Anette Martinsson, Mikael Lennung och Kent-Arne Andersson var några av deltagarna i projektet "Förenkla - helt enkelt".

Företagslotsen i Laholms kommun kan utvecklas med bättre och tydligare information till nya och befintliga företagare i kommunen.
Det är ett av resultaten i kommunens deltagande i projektet ”Förenkla – helt enkelt”.

Bra ska bli bättre. Med denna målsättning anslöt sig Laholms kommun till projektet, vars syfte är att förbättra företagsklimatet i landets kommuner. Ett välutvecklat näringsliv är nämligen en viktig framgångsfaktor för en kommuns utveckling.

För att stärka detta ben tog Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med Tillväxtverket, i höstas initiativ till projektet ”Förenkla – helt enkelt”. I korta drag handlade utbildningen om företagens villkor, tjänstemannens roll samt kommunens förutsättningar och möjligheter att bedriva ett förändringsarbete. Sålunda handlade det inte om att påverka utformningen av lagar och regler. Fokus låg istället på tillämpningen som kan göra skillnad på hur lagar och regelverk upplevs.

Konkreta förslag

Utbildningen av tjänstemännen i Laholms kommun ledde också fram till konkreta förslag på hur kommunens tillgänglighet och service kan förbättras gentemot företagen.

Ett av dessa handlade om att utveckla företagslotsen i Laholms kommun. Lotsens uppgift är att företagaren vid ett och samma tillfälle får träffa alla de tjänstemän som på olika sätt involveras i företagarens ärende. Nu är tanken att förbättra informationen till företagaren inför mötet och vad som händer därefter.

Gagnar också medborgarna

Inom områdena service, tillgänglighet, bemötande och samverkan presenterades också flera förslag till förenklingar.

- Många av dessa främjar också medborgarnas tillgänglighet och service till kommunen, säger Anna-Lena Karlsson, som varit en av deltagarna i utbildningen.

Det ligger också i linje med Laholms kommuns ambition att på olika sätt förbättra tillgängligheten till kommunen och satsningen på ett trevligt bemötande.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011