JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Bättre företagslots

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bättre information från företagslots

Publicerad 12 april 2011

Johan Hjert, Anette Martinsson, Mikael Lennung och Kent-Arne Andersson var några av deltagarna i projektet "Förenkla - helt enkelt".

Företagslotsen i Laholms kommun kan utvecklas med bättre och tydligare information till nya och befintliga företagare i kommunen.
Det är ett av resultaten i kommunens deltagande i projektet ”Förenkla – helt enkelt”.

Bra ska bli bättre. Med denna målsättning anslöt sig Laholms kommun till projektet, vars syfte är att förbättra företagsklimatet i landets kommuner. Ett välutvecklat näringsliv är nämligen en viktig framgångsfaktor för en kommuns utveckling.

För att stärka detta ben tog Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med Tillväxtverket, i höstas initiativ till projektet ”Förenkla – helt enkelt”. I korta drag handlade utbildningen om företagens villkor, tjänstemannens roll samt kommunens förutsättningar och möjligheter att bedriva ett förändringsarbete. Sålunda handlade det inte om att påverka utformningen av lagar och regler. Fokus låg istället på tillämpningen som kan göra skillnad på hur lagar och regelverk upplevs.

Konkreta förslag

Utbildningen av tjänstemännen i Laholms kommun ledde också fram till konkreta förslag på hur kommunens tillgänglighet och service kan förbättras gentemot företagen.

Ett av dessa handlade om att utveckla företagslotsen i Laholms kommun. Lotsens uppgift är att företagaren vid ett och samma tillfälle får träffa alla de tjänstemän som på olika sätt involveras i företagarens ärende. Nu är tanken att förbättra informationen till företagaren inför mötet och vad som händer därefter.

Gagnar också medborgarna

Inom områdena service, tillgänglighet, bemötande och samverkan presenterades också flera förslag till förenklingar.

- Många av dessa främjar också medborgarnas tillgänglighet och service till kommunen, säger Anna-Lena Karlsson, som varit en av deltagarna i utbildningen.

Det ligger också i linje med Laholms kommuns ambition att på olika sätt förbättra tillgängligheten till kommunen och satsningen på ett trevligt bemötande.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011