Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Första mötet med kommunberedningen

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Kommunberedningen diskuterade kollektivtrafik

Publicerad 27 januari 2011

Kollektivtrafik, landsbygdsutveckling och näringspolitiskt program för regionen.
Det var huvudfrågorna för det första mötet med kommunberedningen i Region Halland.

De 16 ledamöterna med kommunchefer träffades på onsdagen i Laholm. Kommunberedningens främsta uppgift är att slå en bro mellan regionen och länets sex kommuner i frågor som på olika sätt berör de enskilda kommunerna.

Kollektivtrafiken ska på sikt övergå till Region Halland. I Laholm diskuterades hur det kommunala inflytande ska se ut när förändringen trätt i kraft.

En möjlighet är att bilda en särskild nämnd. En annan är att låta kommunberedningen hantera kollektivtrafikfrågor. Frågan återkommer på dagordningen när kommunberedningen träffas den 2 februari i Kungsbacka.

Hallandsmodell?

Inom varje kommun bedrivs leader-projekt för att utveckla landsbygden med hjälp av EU-pengar. Men ska varje kommun gå sin egen väg för att få bättre fart på landsbygden eller vore en gemensam modell för hela Halland att föredra? Det vill kommunberedningen fundera vidare på.

En annan viktig fråga för regionen gäller dess näringspolitiska program. Sedan tidigare har fyra tillväxtmål stadfästs: upplevelsenäring, hälsoteknik, livsmedel och förnyelsebar energi.

- Det är viktigt att kommunerna blir en aktiv part för tillblivelsen av programmet. Tanken är ju att detta ska bli ett betydelsefullt verktyg för att stimulera tillväxt och näringslivsutveckling i hela länet, säger Kjell Henriksson, kommunstyrelsens andre vice ordförande i Laholms kommun.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011