JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Fortsatt topposition

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunens företagsklimat på toppnivå

Publicerad 18 februari 2011

Mikael Kulanko, regionchef på Svenskt Näringsliv, presenterade organisationens undersökning av företagsklimatet i Laholms kommun.

Laholms kommun befäster sin position som en av landets mest företagsvänliga kommuner.
Mikael Kulanko, Svenskt Näringslivs regionchef i Halmstad, uppmanande nämligen kommunen att köpa polermedel för att snygga till skyltarna vid E 6 med budskapet ”Laholm – Hallands vassaste företagskommun”.

Under flera år i rad har Laholms kommun klättrat uppåt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Från att ha varit en av de 40 bästa i landet hamnade kommunen 2010 på sjunde plats.

Även fortsättningsvis kommer kommunen att tillhöra topp-tio-skiktet i landet. Det avslöjade Mikael Kulanko när han på fredagen på vandrarhemmet i Laholm presenterade 2010 års resultat av intresseorganisationens undersökning för politiker och tjänstemän. Exakt vilken plats kommunen hamnar på tillkännages dock först den 3 maj.

- Jag framhåller ofta Laholm som ett gott föredöme. Kommunen har målmedvetet satsat på att förbättra sin position, och det har gett resultat. Att tillhöra de tio bästa i landet är verkligen något att vara stolt över. Där hamnar Laholm också efter den senaste enkäten, men jag vet inte om det blir några pinnhål bättre eller sämre. Det är hårfint mellan de tio främsta platserna, säger Mikael Kulanko.

Tre delar

Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat består av tre delar: SCB-statistik, enkätsvar från 200 företagare i kommunen och företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Svarsfrekvensen i Laholm låg på 55 procent, en siffra som var i stort sett densamma i länet.

Vartannat år svarar även förtroendevalda på enkäten, men denna gång vände sig undersökningen enbart till företagare.

Deras sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen var än bättre under 2010 jämfört med året innan. Av 18 parametrar inom denna del förbättrades resultatet på 13. Därför ska det mycket till för att knuffa ner Laholm på rankinglistan.

Skolan - ett bekymmer

Men det finns ett bekymmer, och det är hur företagarna upplever skolans attityd till företagande. Trots att Laholms kommun är länets bästa när det gäller satsning på företagsamt lärande, anser företagarna att inställningen från skolan försämrats. I undersökningen har värdet fallit från cirka 70 till 54 (100 var max). Resultatet kan också tyckas förbryllande med tanke på Osbecksgymnasiets mångåriga satsning på ung företagsamhet. Och att skolan nyligen rönte stor uppmärksamhet för sitt produktionstekniska program – länets bästa gymnasieprogram.

Mikael Kulanko kunde inte ge ett entydigt svar på varför företagarna upplever att skolans attityd till näringslivet försämrats.

- För att satsningar ska ge bestående resultat fordras kontinuitet, uppföljning och engagemang. Möjligen finns svaret eller svaren i denna orsakskedja, resonerar han.

Medveten strävan

Från tid till annan hävdas att det är relativt lätt ”före en liten kommun som Laholm” att klättra på rankingen. Det argumentet avfärdade Mikael Kulanko med bestämdhet.

- Laholm är ingen liten kommun. Er position beror på helt andra orsaker bland annat er målmedvetna strävan om att bli bättre. Förstärkningen av upphandlingsverksamheten är ytterligare ett exempel härpå, säger Mikael Kulanko.

Kan fortsätta klättra

Svenskt Näringslivs årliga företagsbaromter ges stor uppmärksamhet och många kommuner hakar på för att förbättra sin position. Trots allt hårdare konkurrens tror Mikael Kulanko att Laholm kan såväl försvara som förstärka sitt läge.

- För något år sedan genomfördes ett ambitiöst program där politiker träffade hundratals företagare. Följs detta upp tror jag att kommunen kan klättra ytterligare några pinnhål.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011