JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Pristagare på fullmäktigemöte / Lantbrukare fick miljöpris

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Lantbrukare fick miljöpris

Lantbrukaren Gösta Paulsson har byggt egen biogasanläggning. Han tilldelades Laholms kommuns miljöpris 2011.

Epitet pionjär stämmer väl in på lantbrukaren och företagsledaren Gösta Paulsson, som äger och driver Edenberga gård, Värestorpsgården och Nya Skottorp. Under sensommaren startade han driften av biogasanläggningen på Nya Skottorp, den första gårdsbaserade biogasanläggningen i Laholms kommun. Miljösatsningen har fått stor uppmärksamhet och nu tilldelas lantbrukaren också Laholms kommuns miljöpris på 10 000 kronor.

Faktum är att ingen lantbrukare före Gösta Paulsson, vars jordbruksföretag är inriktat  på svinproduktion med uppfödning av både smågrisar och slaktsvin, tilldelats priset. Möjligen gör det honom extra stolt.

- Jag räknade aldrig med att komma ifråga för denna utmärkelse. Därför blev jag riktigt glad och stolt när jag fick beskedet via telefon, säger Gösta Paulsson.

Miljöfrågorna inom lantbruket har länge engagerat honom liksom vindkraftsproducerad el. Strax intill Nya Skottorp snurrar två möllor som producerar cirka 1 200 megawattimmar per år.

Gösta förverkligade idé

För några år sedan väcktes tanken bland en handfull lantbrukare om samgående kring biogasanläggning. Projektet hamnade emellertid på hyllan. Gösta Paulsson gick emellertid från ord till handling. Han såg en möjlighet att investera i egen anläggning. Sagt och gjort. Han satsade 8,4 miljoner kronor, fick 30 procentigt statsbidrag,  och på sensommaren i år tryckte han på startknappen till en anläggning som i full drift kan producera närmare 1,3 megawattimmar per år. Investeringen har en avskrivningstid på 15 år, men han räknar med att anläggningen ska bära sig innan dess.

Med gårdens gödsel som råvara producerar nu anläggningen drygt 75 procent av den beräknade årliga produktionen. Av gödseln görs el och biogas. Och nu är han självförsörjande med el till  grisstallarna och bostaden vid Nya Skottorp. Med egenproducerad el slipper företaget månadsräkningar på cirka 100 000 kronor.

Fler miljösatsningar

För Gösta Paulsson är biogasanläggningen ingalunda slutmålet. Istället är den början till något som kan utvecklas än mer. Eftersom anläggningens kapacitet är större än gårdens behov funderar Gösta Paulsson på att använda en del av biogasen till bränsle för gårdens maskinpark. Det fordrar dock en uppgraderingsanläggning av gasen likt den som Laholms biogas har investerat i.

- Visserligen är det tunnsått med biogasdrivna lantbruksmaskiner, men om det börjar produceras allt mer biogas är jag säker på att det också utvecklas motorer som är anpassade för gasdrift, säger han.

Samtidigt funderar han på att minska gårdens gödseltransporter. Att separera torr gödsel från flytande skulle minska körsträckorna avsevärt eftersom närmare 95 procent av gödseln består av vätska, främst urin. Tanken är låta vätskan genomgå olika reningsprocesser och slutligen släppas i våtmarkerna.

- Kommunens reningsverk tar ju hand om avsevärda vattenmängder, renar dessa och släpper sedan vattnet i havet och åar. Så visst skulle en gård också kunna göra detta, resonerar Gösta Paulsson.

Efterlyser investeringsstöd

Idéer till olika miljöinsatser saknas sannerligen inte, men det kan vara svårt att förverkliga alla eftersom investeringarna i vissa fall fodrar stora belopp. Här borde olika organisationer, exempelvis Lantbrukarnas riksförbund, vara med och bidra eftersom den enskilda lantbrukaren kan ha svårt för att ta hela investeringskostnaden, resonerar miljöpristagaren.

Juryns motivering

"Laholms kommuns miljöpris 2011 tilldelas lantbrukaren och företagsledaren Gösta Paulsson för hans innovativa tänkande och höga ambition att utveckla företaget i riktning mot att bli fossilfritt. Han har startat den första gårdsbaserade biogasanläggningen i södra Halland. På gården finns också två vindkraftverk.
Detta tillsammans gör att företaget ger ett överskott på el som säljes.
Koldioxid-och metanutsläppen från gården minskar vilket bidrar till att uppnå klimatmålet."

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 20 december 2011