JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Laholm i topp

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Laholms företagsklimat - ett av landets bästa

Publicerad 03 maj 2011

Mikael Kulanko, regionchef på Svenskt Näringsliv, och Per Asklund, kommunråd, gläds gemensamt åt Laholms kommuns goda företagsklimat.

Stärkt av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner är kommunrådet Per Asklund inte så lite kaxig.
- På skyltarna utmed E 6 får vi plita dit ”som vanligt”, säger han och drar ner applåder från företagare, politiker och tjänstemän när resultatet presenterades.
Nu skiljer endast fyra steg till ettan Solna.

Och visst, Laholms kommun kan verkligen gå med rak rygg och näsan högt ovan vattenytan när det gäller kommunens företagsklimat. I intresseorganisationens förra mätning tog kommunen en sjundeplats. I år klättrade Laholm ytterligare två pinnhål. Att ligga som nummer fem i hela landet, och vara den överlägset bästa företagskommunen i Halland, det är verkligen något som kommunen kan känna stolthet över. Och som kommunrådet tänker upplysa alla trafikanter på E 6 om.

Sedan flera år står skyltar utmed Europavägen som förkunnar att Laholm är Hallands vassaste företagskommun. Med tillägget, igen, och igen. Och nu tänker alltså Per Asklund plita dit ”som vanligt”.

Från grannen i norr, Halmstads kommun, kom också ett erkännande för den framträdande placeringen.

Metodiskt arbete

Vad ligger då bakom Laholms kommuns tätpositionen i en av de mest omskrivna näringslivsundersökningarna? Redan för tio år sedan väcktes intresse i kommunen för dess företagsklimat med ambitionen att bli bättre. Stegvis har kommunen också klättrat på rankingskalan. Med regelbundna företagsträffar, ambitiösa upplägg för politiker och företagare och företagslots har företagarnas inställning till kommunen blivit allt positivare.

- Kommunen har bedrivit ett metodiskt arbete som gett resultat. Inom de områden som man har möjlighet att direkt påverka utfallet, det vill säga service, tillämpning av lagar och regler och konkurrens från kommunen, är man också som bäst, säger Mikael Kulanko, regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland.

God tillgång på arbetskraft

Tvåhundra företag i kommunen erbjöds besvara näringslivsenkäten varav 114 lämnade in sina synpunkter. Inom flera områden ligger Laholm i topp. Allra bäst är förhållandet när det gäller tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Endast en kommun är bättre. Kommunen har också förstärkt sin position bland ett antal andra områden. Ett av dem gäller om de kommunala verksamheterna konkurrerar med privata företag. Mikael Kulanko beskriver relationen som ”sund”.

Förutom de mätbara delarna framhåller Per Asklund öppen attityd och stor tillgänglighet till beslutsfattare som betydelsefulla faktorer för kommunens framträdande plats.

Få nya företag

På listan över svagheter nämns främst alltför få nya företag, relativt hög arbetslöshet och en väl låg marknadsförsörjning, det vill säga andel sysselsatta som har privat arbetsgivare.

Det största ”sänket” är företagarnas syn på hur medierna beskriver företagandet.

- Här handlar det i viss mån och att ”fostra” företagarna och få dem att förstå mediernas roll i samhället. Medierna ska skildra verkligheten, vilken kan vara såväl positiv som negativ för det enskilda företaget, säger Mikael Kulanko.

Lönsamma företag

Tätposition i Svenskt Näringslivs rankinglista är mycket mer än en merit att plocka fram i högtidliga sammanhang. Mikael Kulanko hänvisar till starka samband mellan framträdande position och lönsamma företag. För i kommuner med bra företagsklimat finns också strävan efter att bemöta näringslivet på ett korrekt och tydligt sätt, vilket gynnar verksamheten. God lönsamhet skapar i sin tur utkomstmöjligheter för kommuninvånarna.

Nya insatser

Att bibehålla femteplatsen på rankinglistan kan bli knepigt, men kommunchefen Nils Danred är övertygad om att det fär ullt möjligt. Förslag på nya insatser finns redan i rockärmen. Det handlar om att stärka kontakten med företag inom handels-, service- och tjänstesektorn.

- Vi ska också dra igång ortsvisa träffar med företagare samt bjuda in dem till sammankomster i Stadshuset i Laholm för att dryfta olika näringslivsfrågor, säger han.

Övriga Hallandskommuners placering

Så här placerade sig övriga Hallandskommuner: Kungsbacka 43, Varberg 56, Falkenberg 30, Hylte 172, Halmstad 96.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011