JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Lantmannagatan förändras

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bakgata blir ny entré till centrum

Publicerad 29 augusti 2011

Lantmannagatan i Laholm ändras radikalt i höst. När arbetet slutförts har Laholms centrum getts en ny tilltalande entré.

Från bakgata till lummig entré mot Laholms centrum. Under hösten förändras Lantmannagatan radikalt. Med ny beläggning, gång- och cykelväg, trädallé och tilltalande anslutning till bostädernas gångstråk ut mot gatan ges området ett lyft som skapar en helt ny entré till Laholms centrum.

När järnvägen drogs utanför Laholm öppnades en ny möjlighet att nå Laholms centrum. Lantmannagatan förlängdes tvärs över det gamla spårområdet och anslöts till Järnvägsgatan. Samtidigt öppnades stationsområdet för exploatering. Nya bostäder med små trädgårdar har växt upp under senare år, men åt Lantmannagatan har ingenting gjorts. Tills nu.

Förvisso förändrades anslutningen till Sofieroleden i fjol, men huvuddelen av gatan har varit orörd.

Genomgripande förändring

Nu satsar Laholms kommun cirka en miljon kronor på en genomgripande förändring, där ny beläggning fram till Järnvägsgatan är en del. Arbetet som drar igång i början av september omfattar dock mycket mer än så. Utmed gatans norra del iordningställs gång- och cykelväg med anslutning till befintlig sträckning utmed Sofieroleden. Vid Lantmannagatans sydligaste del dras gång- och cykelvägen på motsatt sida där den förbinds med cykelstråket utmed Järnvägsgatan. Dessutom anläggs gångbana utmed ”höghuset” i bostadsområdets sydligaste del.

Mittemot Lärcentrum läggs färgade betongplattor för att framhäva entrén till byggnaden. Med trädallé, armaturer med samma utformning som i centrum och smakfull anslutning av bostädernas entréer till gatan ges denna infart mot Laholms centrum ett tilltalande intryck. Associationer till en del engelska bostadsområden känns inte helt avlägset.

- Vi har fått en del klagomål om gatans beskaffenhet och den dåliga belysningen från boende i området och andra som dagligen passerar platsen. När arbetet slutförts senare i höst hoppas jag att alla blir nöjda, säger projekteringsingenjör Hans Johansson.

Ombyggnad av Storgatan

Samtidigt som arbetet med Lantmannagatan dras igång byggs ytterligare en del av Storgatan om. På sträckan mellan Skolgränd och Kyrkogatan försvinner trottoaren. Det förbättrar framkomligheten för gångtrafikanter och ökar tillgängligheten till det offentliga rummet för synskade och rörelsehindrade. Räfflade plattor längs med gatan förstärker också synskadades möjligheter att orientera sig.

Längs med den aktuella sträckningen finns ett drygt tiotal p-platser. Några av dessa, mittemot Torghallens varuintag, tas bort för att underlätta framkomligheten för varubilarna.

Samtidigt som arbetet utförs läggs rör för fiberkabel i gatan.

Ombyggnaden är en fortsättning på den förändring av Laholms centrala gator och torg som inleddes i slutet av 1990-talet. Där trottoarerna plockats bort kör numera bilisterna på de gåendes villkor, så kallat gåfartsområde.

När höstens ombyggnad av Storgatan är klar återstår två etapper innan hela Laholms centrum blir ett gåfartsområde. Resterande del av Storgatan mellan Smedjegatan och Vingesgatan åtgärdas under 2012 och Bagareliden 2013.

Dubbelriktad trafik

Under höstens arbete med Storgatan stängs trafiken där ombyggnad pågår. För att underlätta trafikföringen i stadens centrum dubbelriktas då Köpmansgatan mellan Stortorget och Hästtorget.

På Lantmanagatan inskränks däremot inte trafiken, undantaget bussar i linjetrafik. Dessa omdirigeras i området.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011