Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Många nya företag i kommunen

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Många nya företag i kommunen

Publicerad 01 september 2011

Ingen kommun i Halland har en så kraftig procentuell ökning av antalet nyregistrerade företag som Laholms kommun. På ett år har nyföretagandet ökat med närmare 55 procent . Räknat per tusen invånare startades 7,3 nya företag, vilket innebar att Laholms kommun klättrade från plats 172 till 82 i riket.

I samarbete med Bolagsverket redovisar varje år Nyföretagarcentrum den så kallade nyföretagarbarometern. Här anges antalet nyregistrerade företag under årets första sex månader och jämförs med samma period året innan.

Under första halvåret 2011 registrerades 85 nya företag i Laholms kommun, vilket var 30 mer än föregående mätning.

Mycket positivt

- Resultatet är mycket positivt. Vi behöver nya företag och att så många startats nu visar att det finns en stark tilltro till att etablera sig i Laholms kommun. Så har vi också under flera år legat mycket högt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner, säger kommunchef Nils Danred.

Av statistiken kan man inte utläsa inom vilka branscher etableringen skett. Ej heller om det är kommuninvånare eller folk som flyttat till kommunen och startat företag. Det är uppgifter som kommunchefen vill borra djupare i under hösten.

Kungsbacka bäst i länet

Trots Laholms klättring är det en bra bit kvar till Kungsbacka kommun där antal nyregistrerade företag är som högst i länet, 10,4 per tusen invånare. Det renderade Kungsbacka en 18:e plats i riket. Varberg ligger på 53:e (8,0), Falkenberg på 76:e (7,5), Laholm på 82:a (7,3) Halmstad på 132:a (6,3) och Hylte på 288:e (2,2).

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011