JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Matprojekt i kommunen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Matprojekt i förskolor och skolor

Publicerad 09 augusti 2011

Maten är viktig för barn och ungdomars lärande.Två Hallandskommuner, Laholm och Kungsbacka, deltar från och med läsåret 2011/2012 i EU-projektet ”Måltiden en del av lärandet.” Målet är att öka insikten om matens betydelse för barn och elevers lärande i förskola och skola.
För att nå dithän ska samarbetet mellan pedagogerna och måltidspersonalen i förskolorna och skolorna stärkas.

Förra hösten genomfördes en enkät om skolmåltiderna med elever från årskurs fyra till och med gymnasiet i Laholms kommuns skolor. Där framkom bland annat att rasterna behöver planeras bättre och krav på fler vuxna vid måltiderna.

- Om många har måltidsrast samtidigt uppstår köer till skolrestaurangerna, vilket gör att en del elever går till närmsta kiosk. Därför behövs bättre planering, säger Laholms kommuns kostchef Eva Ahlgren.

Hon understryker att bra måltider och god miljö i förskolornas måltidsplatser och i skolrestaurangerna är viktigt för att barn och elever ska kunna tillgodogöra sig lärandet. Via projektet hoppas hon även att olika aspekter av näringsbehovet tas upp inom skilda ämnesområden. Det kan exempelvis gälla matematiken, där eleverna ges uppgifter för att beräkna olika näringsintag.

Projektet har fått 5,6 miljoner kronor i EU-stöd och leds av stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné i Göteborg. Ytterligare sju av stadens tio stadsdelsförvaltningar deltar i projektet. Från Göteborgsregionen ingår även Lerums kommun.

Region Halland, Västra Götalandsregionen och Nationellt centrum för måltid är andra viktiga samverkanspartner. Sammanlagt kommer cirka 400 personer att involveras i varierande omfattning.

Projektet pågår från september 2011 till och med augusti 2013 och finansieras till 100 procent av Europeiska socialfonden och nationell offentlig finansiering.

Kontakt

För mer information om projektet, kontakta

Tony Lewin, enhetschef måltid och service, Majorna-Linné
Tfn: 031 - 365 93 75
E-post: tony.lewin@majornalinne.goteborg.se

Eva Ahlgren, kostchef, Laholms kommun
Tfn: 0430- 154 05
E-post: eva.ahlgren@laholm.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: L2C
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 28 december 2011