JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Naturvårdsplan på remiss

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Digert dokument om naturvård

Publicerad 14 december 2011

Elin Tallqvist och Margareta Lindgren har arbetat med förslaget till naturvårdsplan för Laholms kommun.

Det tog sin tid innan Laholms kommun fick sin naturvårdsplan. Men när den väl kom blev resultatet digert. Dokumentet på 140 sidor kan bli något av ett rättesnöre för hur kommunen ska utvecklas med hänsyn till naturvärdena.

Att betrakta planen som något av norm inför exploatering och handhavande av naturen är i vart fall utredarnas ambition. Kanske blir det även politikernas när planen ligger på fullmäktiges bord i början av 2012.

- Naturvårdsfrågorna är ett gemensamt ansvarsområde för alla kommunala nämnder och här behövs mycket mer av samarbete och samsyn, säger miljöstrateg Margareta Lindgren och vikarierande miljöplanerare Elin Tallqvist.

De båda utredarna har gått grundligt till väga. Djupdykt i lagstiftningen, beskrivit landskapets utveckling, geologi och klimatförändringar samt Natura 2000-områden, kartlagt friluftslivet med föreningsföreträdare, listat naturreservaten med alla sällsynta växter och sist, men inte minst, funderat över hur kommunens tätortsnära naturområden kan utvecklas. Därutöver presenterar de en omfattande lista på vad kommunens verksamheter kan göra och vad den enskilde kommuninvånaren kan bidra med för att skapa en rikare natur runtomkring oss.

Saknat samlat dokument

Laholms kommuns översiktsplan antogs 2003. Här underströks att kommunen borde utarbeta en naturvårdsplan till gagn för såväl samhällsplaneringen som enskilda kommuninvånare.

- Hittills har samhällsplanerarna saknat ett samlat dokument för stöd och kunskap kring exploateringsfrågor, som på ett eller annat sätt berör landskapet, säger Margareta Lindgren.

Med naturvårdsplanen i handen underlättas detta inför ställningstaganden i olika frågor. För allmänheten kan planen bidra till att öka kunskapen om naturen, men också bli till en idé- och inspirationskälla med de tips och råd som ges för att förstärka upplevelsen av den egna täppan.

Samla naturvårdsfrågorna

Utredarna betonar också att planen behövs för att samla naturvårdsfrågorna till ett enda dokument med återkommande aktualisering. Nuvarande uppdelning av naturvårdsfrågorna på flera nämnder anses nämligen missgynna helhetslösningar för natur och friluftsliv. I sämsta fall försvinner då värdefulla naturvärden när de istället skulle kunna bevaras, skötas och återskapas.

Konflikter

Friluftslivet och hur det kan utvecklas ägnas en hel del utrymme i naturvårdsplanen. Samtidigt flaggas för att det inte är oproblematiskt. Med ekoturismens frammarsch kan konflikter uppstå mellan olika intressen och uppfattningar om hur allemansrätten ska tolkas.

En annan aspekt av friluftslivet är möjligheten att ta del av naturen, på någorlunda lika villkor. Det gäller barn, funktionshindrade och nya svenskar.

- Många av våra nya svenskar har ingen vana från sina hemländer att vistas i naturen, säger Margareta Lindgren.

Attraktivare bostadsområden

När naturvårdsplanen antagits av kommunfullmäktige är utredarna övertygade om att denna kan bli ett viktigt och betydelsefullt dokument att hämta kunskap och inspiration ifrån, inte minst vid utformningen av nya bostadsområden. Ju mer natur ett område erbjuder desto attraktivare kan det bli, resonerar de båda.

Remissrunda och informationsmöte

Planen skickas nu på remiss till kommunala nämnder, politiska partier, övriga berörda myndigheter och allmänheten för yttrande och synpunkter. Yttrande över planen ska göras skriftligen och skickas till Kommunstyrelsen, Humlegången 6, 312 80 Laholm senast den 31 mars 2012.

Innan dess hålls ett informationsmöte den 18 januari 2012 klockan 18.30.på Teckningsmuseet i Laholm.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011