JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Ny företagarundersökning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Laholm ges godkänt i ny företagarundersökning

Publicerad 12 september 2011

Vad tycker företagen om Laholms kommun?
I våras kom svaret från Svenskt Näringslivs undersökning. I denna rankades kommunen som den femte bästa i landet. Nyligen presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin undersökning ”Insikt”. Av 166 deltagande kommuner placerade företagarna Laholm på 73:e plats, näst bäst i Halland.

- Svenskt Näringslivs undersökning är betydligt bredare, där såväl hårda som mjuka faktorer mäts. Det handlar exempelvis om kommunalskatt, antal nya företag och entreprenörsanda. SKL:s undersökning bör därför ses som ett komplement till Svenskt Näringslivs kartläggning, säger Fredrik Swärdh, näringslivssekreterare på Laholms kommun.

I SKL:s undersökning är det också helt andra kommuner som ligger i topp jämfört med Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i kommunerna. Stockholmskommunernas dominans är inte lika påtaglig.

Fem verksamhetsområden

”Insikt” är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Fem verksamhetsområden undersöks: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom dessa fem områden ställs frågor till företagare som haft ett ärende med kommunen under det senaste året inom ett eller flera av ovan nämnda områden. Frågorna tar upp kvalitetsaspekter utifrån sex olika begrepp: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Resultatet bearbetas i en analysmodell och omvandlas till ett effektmått, ett Nöjd-kund-Index (NKI), där hundra är högsta betyg.

NKI-index anges för kommunen som helhet, för respektive områden och för de sex olika måtten på kvalitet.

Strax över medel

NKI-index för Laholm hamnade på 67. Medelvärdet för kommunerna ligger på 66. Indexet för de fem berörda verksamhetsområdena skilde en del med högst index för markupplåtelse (74) följt av serveringstillstånd (73). Därefter följde brandtillsyn (66) medan bygglov samt miljö- och hälsoskydd fick värdet 65. Jämfört med medelvärdet för samtliga kommuner låg markupplåtelsen åtta enheter över detta och serveringstillståndet tre över. Brandtillsynen fick ett index som låg åtta enheter under medelvärdet. Bygglov samt miljö- och hälsoskydd följde medelvärdet.

När det gällde indexet för de sex kvalitetsparametrarna gavs bemötandet högst betyg, 72, vilket var tre enheter över genomsnittet. Övriga parametrar låg alldeles i närheten av medelvärdet för kommunerna.

Prioritera rättssäkerhet och effektivitet

Av undersökningen framgår också att företagarna anser att Laholms kommun bör prioritera rättssäkerhet och effektivitet.

Rättssäkerheten för frågor som berör bygglov samt miljö- och hälsoskydd ges nämligen ett sämre index, något som förvånar miljöchef Torsten Kindt.

- I andra mätningar ligger vi högt. Att vi inte gör det nu kan bero på att vi alltid försöker komma överens med den sökande och inte omedelbart informerar om hur man överklagar ett ärende. Möjligen slår denna ”mjukislinje” igenom i undersökningen, säger Torsten Kindt.

Ganska nöjd

På det hela taget är kommunchef Nils Danred nöjd med resultatet.

- Vi ligger inom ramen för ett godkänt betyg. Men givetvis ska vi se till att förbättra oss. I våras jobbade vi med projektet ”Förenkla – helt enkelt”, som handlar om att underlätta för företagen att verka i kommunen. Slutsatsen från projektet ligger i linje med vad Insikt bekräftar, säger Nils Danred och fortsätter:

- Nu ska vi analysera resultatet och se vad vi kan förbättra. En sådan åtgärd är exempelvis att ge bättre information om vad man betalar för när serveringstillstånd ges.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: WMG
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011