JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Ny satsning på företagsträffar

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ny satsning på företagsträffar

Publicerad 28 september 2011

Kommunstyrelsens ordförande Per Asklund (M) och näringslivssekreterare Fredrik Swärdh firade med tårta när Svenskt Näringsliv prisade Laholms kommun för sitt företagsklimat. I höst bjuder kommunen in till en ny runda med företagsträffar.

- I Laholms kommun tas näringslivsfrågorna på allvar. Här går man från ord till handling och här jobbar man långsiktigt. På så sätt byggs ett förtroendefullt samarbete.

Marie Axtelius, ordförande för Företagarna i Laholm, prisade Laholms kommuns inställning till näringslivet när kommunens senaste företagssatsning, ”Utmaningen 2.0”, presenterades på en presskonferens.

Ett förtroendefullt och nära samarbete mellan näringsliv och kommun kan tyckas självklart för att tillsammans utveckla ett geografiskt område. Enligt Marie Axtelius är det dock inte så självklart.

- Det samarbetsklimat som finns i Laholms kommun är, om inte unikt, så i vart fall näst intill.

Nöjer sig inte

Med ”Utmaningen 2.0” ska detta klimat bli än bättre. För Laholmspolitikerna och de tjänstemän som har näringslivsfrågor på sitt bord vilar inte på sina lagrar. De vill vidare inte minst för att skapa förutsättningar för den befolkningstillväxt som kommunen strävar efter. Här är näringslivet en viktig part.

I början av 2009 genomfördes ”Utmaningen” eller ”Dialogen”, som den också kallades. På ett 30-tal möten runt om i kommunen träffade 150 företagare ett 40-tal politiker och tiotalet tjänstemän för att dryfta näringslivsfrågor och företagarnas villkor.

- Det var många bra möten där vi som politiker gavs god inblick i deras vardag, fick ros och ris om kommunens insatser och lärde känna många nya företagare. Samtidigt fick företagarna inblick i den politiska vardagen och förhoppningsvis lite bättre förståelse för våra möjligheter att agera i olika frågor. Kort sagt, träffarna skapade större respekt för varandras roller, säger kommunstyrelsens ordförande Per Asklund (M).

Åtta träffar

”Utmaningen 2.0” , som stöds av Svenskt Näringsliv och organisationen Företagarna i Laholm, har ett något annat upplägg. Med start den 13 oktober i Hishult bjuds företagarna in till åtta träffar på lika många orter. Vid varje tillfälle får de ortsanknutna företagarna träffa åtta utvalda politiker från kommunfullmäktige eller berörda nämnder om de förtroendevalda saknar permanent stol i den högsta beslutande församlingen.

- Tanken är att följa upp 2009 års många möten med bland annat redogörelse för vad som gjorts. Men givetvis också få synpunkter på vad vi från kommunens sida kan hjälpa till med för att bistå dem i deras utveckling och kommande satsningar, säger kommunchef Nils Danred.

Långsiktiga frågor, som exempelvis tillgång till bostads- och industriområden, hoppas han också ska bli en viktig del av satsningen. Han är nämligen angelägen om väcka deras engagemang även i dessa frågor, som direkt eller indirekt berör deras framtida verksamhet och tillgång till arbetskraft.

Hittills har detta varit alltför blygsamt, tycker han, och hänvisar till ett möte när översiktsplanen för Åmot i norra Mellbystrand diskuterades. Företagarna lyste med sin frånvaro.

Höstens mötesplatser

  • 13 oktober Hishult - Konsthallen
  • 19 oktober Genevad – Villa Astor
  • 27 oktober Hasslöv – Hallandsåsens växtbutik
  • 3 november Mellbystrand – Strandhotellet
  • 9 november Knäred – KWA
  • 17 november Skottorp – JPGS/Ziphouse
  • 23 november Vallberg – Lögnäsgård
  • 1 december Laholm – Gröna Hästen

Anmälan om deltagande görs till Medborgarservice på telefon 0430-156 00 eller via e-post till medborgarkontoret@laholm.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011