JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Nygammal kommunchef

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Nils Danred tillbaks som kommunchef

Publicerad 11 januari 2011

Fram till halvårsskiftet är Nils Danred tillförordnad kommunchef, en post som han tidigare innehaft.

Nils Danred är tillbaks på den post som han lämnade för knappt fem år sedan. En enig kommunstyrelse ställde sig på tisdagen bakom förslaget att utse honom till tillförordnad kommunchef för Laholms kommun fram till den 30 juni.
- Det är en trygg och bra lösning för såväl anställda som kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Per Asklund (M).

Strax före jul gick Laholms kommun och kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson skilda vägar. Den överenskomna uppgörelsen innebar att kommundirektören befriades från sina arbetsuppgifter med omedelbar verkan. Hennes uppsägningstid löper ut den 30 juni och därefter får hon 18 månadslöner.

Under uppsägningstiden kommer Nils Danred att vara kommunchef, en befattning han också innehade under åren 1999-2006.

På sensommaren i fjol lämnade han sin chefstjänst på Region Hallands tillväxtenhet och återkom till Laholms kommun, där han tills nu varit administrativ ledare på teknik- och servicekontoret.

Lugn och ro

- Laholms kommun behöver lugn och ro för att ta itu med våra viktiga framtidsfrågor bland annat tillväxten. Det har vi fått med den tillfälliga lösning av kommunchefsfrågan som en enig kommunstyrelse nu ställt sig bakom, säger Per Asklund, och fortsätter:

- Nu kan vi se framåt och det är viktigt för såväl oss politiker som tjänstemannaorganisationen. Chefsgruppen får dock räkna med att inledningsvis ta ett större ansvar eftersom det är många frågor som Nils Danred måste sätta sig in i.

Gillar rollen som kommunchef

Nils Danred ser fram emot att åter axla rollen som kommunchef.

- Det är ett kul jobb, där jag ges chansen att jobba med övergripande frågor, men också får vara med om att saker och ting genomförs.

Liksom Per Asklund betonar Nils Danred ökad tillväxt.

- Vi måste bli fler i kommunen samtidigt som befintliga företag behöver växa och nya etableras.

För att ”fånga” nya företag behövs industrimark, vilket han anser att kommunen i dagsläget ”är tunn på”.

- Vi kan inte enbart hänvisa till Mellby företagspark. Fler alternativ behövs, understryker han.

Breddat samarbete

Ett av kommunens övergripande mål är att befolkningen inom tio år ska ligga på 25 000 invånare. För att nå dithän vill han bredda samarbetet mellan kommunen, exploatörer, husbyggare och fastighetsmäklare. Drar alla åt samma håll är det lättare att nå målet, resonerar han.

Väl fungerande gymnasieskola ser han också som en viktig komponent för att göra kommunen attraktiv som bostadsort.

- Gymnasiet är mycket mer än en angelägenhet för utbildningsverksamheten. Det är en angelägenhet för hela kommunen att Osbeck attraherar nya elever, betonar han.

Ökad handel

Ökad handel och service är två andra områden som han gärna vill och är angelägen om att jobba med.

- En större andel av köpkraften måste stanna kvar i kommunen om servicenäringen ska kunna växa, säger Nils Danred.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011