JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Osbecksprogram på EU-nivå

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Teknikprogram uppmärksammas inom EU

Publicerad 07 mars 2011

Gerth Jonsson, lärare på teknikprogrammetTeknikprogrammet på Osbecksgymnasiet i Laholm har satt tydliga avtryck inom EU:s utbildningsväsende och bland lärare i EU-länderna.
Det har Gerth Jonsson, lärare på skolans teknikprogram, sett till.

Nyligen deltog han på en EU-konferens i grekiska Thessaloniki vars syfte var att samla framgångsrika företrädare för entreprenöriellt lärande inom EU-ländernas utbildningsväsende. Som en av två företrädare för Sverige – Gerth Jonssons svenska kollega kom från KF:s gymnasieskola i Stockholm – föreläste han om hur det entreprenöriella lärandet vävs in i undervisningen på Osbecksgymnasiets teknikprogram.

Efter seminariedelen och efterföljande diskussioner utkristalliserades en tydlig bild av hur undervisningsformen tillämpas inom EU.

- Norden ligger långt framme i förhållande till övriga EU-länder, och inom Norden har Laholm en framträdande position, säger en stolt Gerth Jonsson.

"Guldkant"

Att komma ifråga för EU-seminariet beskriver han som en extra ”guldkant” på sin gärning som lärare.

- Det var intressant att lyssna till och få kunskap om hur andra länder jobbar med entreprenöriellt lärande och UF-företag. Inte minst för att få nya impulser och idéer till hur vi kan utveckla detta i Laholm. Förvisso är vi bra på att driva UF-företag, men vi kan säkert bli än bättre. Varför inte skapa internationella företag.

Fadderföretag

Under läsåret 2009/2010 åkte en EU-delegation runt i Europa och besökte skolor för att skaffa sig en bild av vilka insatser som behövs för att fler ungdomar ska få jobb. Entreprenöriellt lärande var en del i denna kartläggning. Att valet föll på Osbecksgymnasiets teknikprogram berodde på att eleverna under hela utbildningstiden jobbar med fadderföretag. Skolan ger eleverna uppgifter som ska genomföras på företaget. På så sätt lär de känna sina företag och får insikt i hur de leds.

Region Halland

Under några år har lärare på förskolor och grundskolor i Laholms kommun genom Region Halland undervisats i entreprenöriellt lärande, eller som det också benämns företagsamt lärande. Av namnet kan man förledas tro att undervisningen syftar till att skapa fler egna företagare. Det är dock inte huvudmålet. Istället handlar det om att stimulera elevernas kreativa tänkande och få dem att upptäcka möjligheter istället för hinder.

Inför framtiden vill Gerth Jonsson få till stånd ett mer systematiskt arbetssätt inom det entreprenöriella lärandet.

- Undervisningsformen ska gå som en röd tråd genom hela utbildningstiden, från förskola till gymnasiet,  säger han.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011