JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Rekordstort överskott

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Rekordstort överskott - 59 miljoner

Publicerad 11 april 2011

Kommunens nettokostnader för 2010 var 970 miljoner kronor. Av beloppet gick 82 procent till utbildning pch omsorg av barn, gamla och funktionshindrade.

Med ett överskott på närmare 59 miljoner kronor blev 2010 ett av Laholms kommuns bästa ekonomiska år, främst beroende på nämndernas återhållsamhet. Tillsammans fick de ett plus på drygt 30 miljoner kronor.

- Resultatet visar att nämnderna arbetar seriöst med sina verksamheter och visar stor ansvarskänsla inför fattade beslut, säger ekonomichef Ingemar Nilsson.

I förordet till Laholms kommuns årsredovisning för 2010 ger också kommunrådet Per Asklund (M) en eloge till alla kommunanställda för deras ”lojalitet gentemot sparbetinget med allmän försiktighet”.

Skatteunderlaget – ett bekymmer

När 2010 års budget spikades under hösten 2009 var emellertid det ekonomiska läget långtifrån lika ljust. Inte minst prognosen för skatteunderlaget var nedslående med en, som det föreföll, fortsatt hög arbetslöshet.

Laholmspolitikerna hade dock garderat sig. Den 1 januari 2009 höjdes skatten med 50 öre, vilket gav en årlig inkomstförstärkning med cirka 18 miljoner kronor. Inför fjolårets budget klubbades också ett sparbeting på 22 miljoner kronor.

Osäkerheten kring den framtida ekonomin var också högst påtaglig inom regeringen, som öppnade staten plånboken för kommunerna och gav dem ettårigt konjunkturstöd. För Laholms del innebar det 22 miljoner kronor.

Överskottets storlek tillskriver ekonomichef Ingemar Nilsson även konjunkturutvecklingen. Nedgången blev aldrig så djup och långvarig som prognoserna pekade på och därmed sjönk inte skatteunderlaget så mycket som befarades.

 En annan faktor som också påverkade resultatet var premien på avtalsförsäkringarna. Som en följd av att långtidssjukskrivningarna minskat i landet sjönk denna.

Liten ökning av nettokostnaderna

Nämndernas återhållsamhet ses tydligt i utvecklingen av nettokostnaderna. Under 2008 steg dessa med cirka sex procent. Motsvarande siffra för 2010 var lite drygt en procent.

Inom socialtjänstens verksamhet har LSS-insatserna (lagen om särskilt stöd) och äldreomsorgen ofta orsakat hål i plånboken. Under 2010 blev det omvänt. Med råge höll sig verksamheterna inom budgeten.

Men visst förekom volymökningar även under fjolåret. För förskolan ökade utgifterna med närmare tolv miljoner kronor. Den procentuellt största ökningen låg dock på kontot för vinterväghållning, 300 procent. Beräknande 1,5 miljoner blev närmare sex miljoner.

Delar av fjolårets överskott får nämnderna behålla för årets verksamhet.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011