JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Socialtjänsten omorganiseras

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Omorganisation för än bättre service

Publicerad 07 januari 2011

Kvalitetschef Andreas TyleniusSedan årsskiftet finns en ny organisation inom socialtjänsten i Laholms kommun. De två tidigare avdelningarna Vård och omsorg och Resurscentrum har delats upp i fyra.
- Syftet är att ge brukarna bästa möjliga service och att insatserna ska motsvara de behov, krav och förväntningar som finns, säger kvalitetschef Andreas Tylenius.

Förändringarna genomförs successivt med planerad ”målgång” i slutet av mars. De fyra nya avdelningarna är då uppdelade enligt följande:

  • Prevention, rehabilitering och sjukvård med Helen Larsson som avdelningschef
  • Äldreomsorg med Jennie Andersson som avdelningschef
  • Vuxendel med Kerstin Eriksson som avdelningschef
  • Barn- och ungdomsdel med Inger Henriksson som avdelningschef

Den samlade myndighetsutövningen, som ligger under socialkontoret, samt kvalitets- och utvecklingsavdelningen förändras däremot ytterst marginellt när de två gamla avdelningarna stöps om.

Förebyggande

Med hjälp av omorganisationen ska den sociala verksamheten i kommunen jobba än mer förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. En annan förtjänst för brukarna är att personer med olika typer av funktionsnedsättning ska få hjälp inom samma del av organisationen som andra i dess åldersgrupp.

Förändringen ligger också i linje med lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV) som träder i kraft någon gång mellan 2012 och 2014. Lagen är ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva sin verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

Ekonomi

Ekonomiska aspekter är ytterligare ett skäl till förändringen. En mer samarbetsinriktad organisation skapar bättre möjligheter för att hantera kostnadskrävande placeringar inom kommunen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011