JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2011 / Träff för anbudsgivare

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunen ordnar träff för anbudsgivare

Publicerad 08 april 2011

Laholms kommuns upphandlare, Ellinor Löfving och Eva Ahlgren

Det ska vara enkelt att lämna anbud på varor och tjänster som Laholms kommun har behov av.
För att få mer information och ökad kunskap kring upphandlingsförfarandet kommer kommunen fortsättningsvis att bjuda in till regelbundna möten när nya ramavtal är på gång.

Det första äger rum torsdagen den 14 april i Stadshuset i Laholm. Då handlar det om snöröjning och halkbekämpning, vilket verkligen behövts under de två senaste vargavintrarna.

Tanken med träffarna är att båda parter ska gagnas av dessa. Företagarna via väl genomarbetade anbud och kommunen genom bra avtal. Ytterst handlar det om att få ut så mycket som möjligt av skattepengarna, såväl när det gäller pris som kvalité.

- Vi är övertygade om att båda parter gynnas av träffarna, säger kommunens upphandlare Eva Ahlgren och Ellinor Löfving.

Fler avtal

I dag har Laholms kommun drygt 110 avtal inom ett 40-tal områden. Och fler blir det.

Med hjälp av kommunens ekonomisystem får upphandlarna en bra bild av områden där det köps in en hel del varor, men där ramavtal saknas. Fler avtal inom tjänstesektorn är också att vänta.

- När vi kartlagt vissa inköp kontakter vi verksamheterna för att uppmärksamma dem på nödvändigheten av att teckna avtal, säger de båda.

Steg ett är förstås att verksamheterna själva kontaktar upphandlarna och beställer upphandling av de varor och tjänster som de är i behov av.

Att ramavtal lönar sig finns det många exempel på, bland annat inköp av kontorsmaterial. När avtal tecknades sjönk utgifterna rejält.

Elektroniskt upphandlingsverktyg

För att förbättra och förenkla upphandlingsproceduren har kommunen sedan ett par månader ett elektroniskt upphandlingsverktyg. Genom detta underlättas hela förfarandet från framtagande av förfrågningsunderlag, besvarande av anbud samt utvärdering och beslut.

Aktuella upphandlingar publiceras på kommunens hemsida under menyn "Näringsliv och arbete".

För mer information om upphandlingar kontakta:

Eva Ahlgren
Tfn: 0430-154 05, 070-606 16 62
E-post: eva.ahlgren@laholm.se

Ellinor Löfving
Tfn: 0430-152 52, 076-784 62 45
E-post: ellinor.lofving@laholm.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 28 december 2011