Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Bra äldrevård i kommunen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bra äldrevård i kommunen

Publicerad 12 oktober 2012

För en dryg vecka sedan ställdes frågan ”Vågar man bli gammal i Laholms kommun?” Socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) svarade då oreserverat ja på frågan. Efter Socialstyrelsens publicering av Äldreguiden för 2012 har han fått än mer stöd för sin uppfattning.

Risken för att falla, utveckla trycksår eller bli undernärd är några mått som visar på detta. Här ligger Laholms kommun en bra bit under rikssnittet och i samtliga fall, utom ett, bättre än övriga Hallandskommuner. Laholms kommun tar också full pott när det gäller att förebygga trycksår och undernäring.

Den genomgång av läkemedel som gjorts bland 1 000 åldringar ( 65 år och äldre) som har hemtjänst och bor i äldre- korttidsboende i kommunen har också fått önskad effekt. Det har lett till att förskrivningen minskat av olämpliga läkemedel som bör undvikas om det inte finns särskilda skäl samt att användningen av psykofarmaka ligger en bra bit under snittet för Halland och riket.

- Undersökningen visar att vårt långsiktiga arbete med tidiga och förebyggande insatser får stort genomslag, säger Mikael Kahlin, och ger en eloge till all personal inom hemtjänst och äldreboende.

I framkanten

Han är mäkta stolt över resultatet och understryker att detta verkligen visar att äldrevården i Laholms kommun ligger i framkanten. Ett annat mått på detta är också att mer än hälften av de gamla som bor i särskilt boende är nöjda med de aktiviteter som erbjuds. För Halland i stort är siffran drygt 40 procent.

Lika bra var dock inte resultatet när de gamla uppgav hur de blivit bemötta av personalen inom hemtjänst och särskilt boende. På båda parametrarna ligger Laholms kommun strax under snittet för länet.

Låga kostnader

När det gäller kostnaden per person för hemtjänst och särskilt boende utmärker sig Laholm stort. Den förstnämnda posten ligger på 113 307 kronor och den senare på 478 437 kronor. Genomsnittet för Halland är 137 636 kronor respektive 592 461 kronor.

- Med tanke på det sammanlagda resultatet för kommunen visar detta att låg kostnad inte är liktydigt med dålig kvalité i vården, säger Mikael Kahlin

Uppgifterna i Äldreguiden bygger på kommunernas inrapporterade data till Socialstyrelsen och speglar situationen hösten 2011. Guiden baseras på fem olika delar: hemtjänst, boende omsorg, boende vård, hembesök och personal, insatser och behov samt kostnader.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: SZN
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 12 oktober 2012