Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Bra kommunal webbplats

Bra kommunal webbplats

Publicerad 08 november 2012

Laholms kommun och Kungsbacka kommun har länets bästa webbplatser. Det framgår av Sveriges kommuner och landstings (SKL) årligen återkommande undersökning. Riksmedelvärdet för tolv undersökta områden ligger på 74. För Laholm och Kungsbacka är siffran 83.

Den riksomfattande undersökningen av webbplatserna inleddes 2009. Syftet är att få belyst hur väl webbplatserna uppfyller medborgarnas behov av information. I årets uppföljning har flera av frågorna skärpts och nya tillkommit.

Tolv områden undersöks med totalt 250 frågor. Inom samtliga områden ligger Laholms kommun över medelvärdet. Full pott kammar kommunen hem inom området tillstånd, näringsliv och krishantering. Information om förskola ligger också mycket högt med 94 som medelvärde. Strax intill - 92 i medelvärde – hamnar information som berör individ- och familjeomsorg.

Medelvärde nära 90 gäller även för grundskola, äldreomsorg samt bygga- och bo.

Lägst medelvärde noteras för gymnasieskola (69) och handikappomsorg (62), men värdena ligger ändå en bra bit över genomsnittet för de aktuella områdena.

Bättre sökfunktion

Jämfört med förra undersökningen är det framför allt sökfunktionen på kommunens webbplats som förbättrats, från ett medelvärde på 63 till årets 79. Inom ett område har kommunen däremot tappat en del mark. Värdet för information om handikappomsorgen har sjunkit från 83 till 62.

Även i fjolårets undersökning fick Laholms kommun 83 som medelvärde för samtliga tolv områden. Eftersom genomsnittet för landets kommuner sjunkit från 75 till 74 har i realiteten kommunen flyttat fram sina positioner, om än i begränsad omfattning.

- Det är glädjande att resultatet från SKL:s objektiva undersökning visar på att Laholm tillsammans med Kungsbacka har länets bästa webbplats. Detta har åstadkommits med ett målmedvetet förbättringsarbete under 2012, säger IT-chef Ove Bengtsson, och fortsätter:

- Resultatet ska också sättas i relation till vad stora kommuner med avsevärt bättre ekonomiska och personella resurser hamnar i undersökningen. Medelvärdet för såväl Göteborg som Malmö ligger under Laholms.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 8 november 2012

Länk