Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Dyslexidagar i Laholm

Dyslexidagar i Laholm

Publicerad 24 september 2012

Eva Nordin ansvarar för skoldatateket i Laholms kommun.

Fjolårets dyslexivecka i Laholm har i år komprimerats till två dagar, 1-2 oktober.
Dagarna vänder sig framför allt till föräldrar och lärare. Med tips och råd om tekniska hjälpmedel visas hur man kan stötta elever med läs- och skrivsvårigheter för att underlätta skolgången.

Dyslexidagarna arrangeras av skoldatateket och biblioteket i Laholms kommun. Skoldatateket började så smått byggas upp under 2008 för att möta behovet av stödinsatser i skolan. Med de alternativa hjälpmedel som skoldatatateket tillhandahåller kan det bli lättare att tillgodogöra sig undervisningen. Skollagen ställer också krav på att skolorna ska tillhandahålla alternativa läroverktyg.

Eva Nordin ansvarar för skoldatateket i Laholms kommun, som håller till på Lagahöjden i Laholm. Här har Eva Nordin en hel del kompensatoriska hjälpmedel som elever under kortare tid kan låna för att testa om dessa hjälper dem i skolarbetet. Hon besöker också skolor och specialpedagoger för att informera om nya verktyg och hjälper lärare och elever att hitta det hjälpmedel som passar den enskilda eleven.

Appar till iPad

Under årets dyslexidagar informeras om de appar som finns till läs- och lärplattan iPad och är ett stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom presenteras multimediaverktyget ”Espresso”, en blandning av film, ljud, foto, texter och andra interaktiva övningar.

Till avslutningsdagen kommer också Hylteborna Petra Nylén och Niklas Nilsson. De berättar om sin skoltid som dyslektiker.

- Under ett år händer det åtskilligt på teknikens område. Dyslexidagarna är därför ett bra tillfälle att visa vilka nya hjälpmedel som finns att tillgå, säger Eva Nordin.

Anmälan

Eftersom två av programpunkterna hålls på Veingeskolan och Parkskolan i Laholm är antalet platser begränsade. Anmälan ska därför göras till:

eva.nordin@laholm.se eller tfn 070-271 34 62, senast den 26 september.

Anmälan behöver däremot inte göras till Petra Nylén och Niklas Nilssons föreläsning eftersom den är förlagd till biblioteket i Laholm.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 24 september 2012

Dokument