Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Energidag på KWA

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Stort intrese för energidag

Publicerad 02 mars 2012
Förstora bilden - Energidag_KWA_2012-02.jpg

Roger Nordman, knuten till Sveriges tekniska forskningsinstitut, föreläste om olika åtgärder som minskar energianvändningen.

Med enkla åtgärder kan företagen spara stora summor på att se över sin energianvändning.
- Alla kan minska energiförbrukningen med minst tio procent, och en del med så mycket som närmare 40 procent, säger Lars Anebreid på Miljöforum Halland.

Sedan slutet av 2010 driver organisationen FEEN, förnybar och effektiv energi i näringslivet i Halland. Det är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Växa. Med 1,9 miljoner kronor i anslag, varav 50 procent finansieras av energimyndigheten, har seminarier hållits på flera håll i länet med lantbrukare och andra företagare som målgrupper.

Seminarierna, som ger en allmän beskrivning av projektet, följs av tre halvdagsutbildningar på olika företag. Under vårvintern utbildas näringslivsföreträdare i Laholms kommun med det första passet förlagt till Knäreds Werkstads AB.

Stort intresse

Och intresset var stort. Samtliga tio platser var fulltecknade när utbildningen påbörjades med Roger Nordman, från Sveriges tekniska forskningsinstitut, och Mats Gustafsson från konsultföretaget Kanenergi, som föreläsare. Roger Nordman belyste hur man på ett enkelt och billigt sätt kan åtgärda de vanligast förekommande energitjuvarna i ett företag: tryckluftsaggregat och belysning. Dessutom rekommenderade han företagarna att nattvandra i sina anläggningar.

- Då får man ofta syn på onödig energianvändning som kan återgärdas på ett enkelt sätt, säger han.

En annan, om än kostsammare sådan, är förstås att byta värmekälla. Att välja flis istället för olja eller någon annan miljövänligare energikälla än fossilt bränsle. En del i projektet är nämligen också att stimulera till större användning av förnybar energi.

Roger Nordman talade också sig varm för ”industriell symbios”, att exempelvis ett företags värmeöverskott kan överföras till andra näringsidkare i närområdet.

"Kan göra mer"

På Knäreds Werkstads AB har företaget vidtagit en del mått och steg för att minska sin energianvändning, berättar Mattias Olsson. Det har bland annat handlat om så kallad närvarostyrd belysning och åtgärder riktade mot tryckluftsaggregat.

- Men vi kan göra mycket mer. Vi har exempelvis stora spånanläggningar med värmeöverskott som inte tas tillvara. Med hjälp av projektet tar vi nu ett större grepp på hela energianvändningen i verksamheten, säger han.

Energikartläggning

Efter utbildningsdagarna rekommenderar Lars Anebreid att företagen gör en energikartläggning som omfattar såväl produktionen som byggnaderna.

- Det kostar en slant men pengarna kan räknas hem ganska omgående, säger han.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: XUP
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 2 mars 2012