Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Företagsklimat i topp

Laholm nära pallplats i företagsklimat

Publicerad 17 februari 2012
Förstora bilden - Foretagsklimat_2012-02.jpg

Fredrik Swärdh, Mikael Kulanko och Thomas Jönsson har all anledning att se glada ut. Företagsklimatet i Laholms kommun är fortfarande ett av landets bästa.

Företagsklimatet i Laholms kommun har under flera år varit ett av de bästa i landet. Den positionen behåller kommunen även i år – med råge. Kanske kommer kommunen rent av att klättra ytterligare pinnhål på Svenskt Näringslivs rankingstege och nå pallplats.

- Ni ligger mycket bra till, konstaterade Mikael Kulanko, regionchef för Svenskt Näringsliv, när han presenterade siffrorna på fredagens frukostträff för Laholmsföretagare och politiker.

Om drygt två månader presenterar Svenskt Näringsliv sin rankinglista över företagsklimatet i landets kommuner. Alltsedan starten i slutet av 1990-talet har Laholms kommun klättrat stadigt på listan, från 173:e plats till femte 2011. Var kommunen hamnar i år är ännu inte känt, men av allt att döma kommer kommunen att klättra ytterligare pinnhål.

Pallplats inom räckhåll

Det är en inte alltför kvalificerad gissning efter Mikael Kulankos presentation av resultatet från den senaste mätningen, som genomfördes under fjolårets två sista månader. Till skillnad från många andra kommuner i landet får Laholms kommun allt bättre siffror. Och det gäller även gentemot fjolårets toppskikt: Solna, Vellinge, Trosa och Sollentuna. Pallplats förefaller ligga inom räckhåll.

Undersökningen baseras på en enkät till företagare och politiker. 51 procent av företagarna och 83 procent av politikerna svarade på de 17 frågorna. Undersökningens andra ben består av ett antal statistiska mått. Men givetvis är det enkäten som tillmäts störst intresse.

Tidigare år har politikernas uppfattning om bland annat service, infrastruktur, dialog och information samt tillgång till relevant arbetskraft varit mer positiv än företagarnas. Nu närmar de sig varandra.

Bra med litet gap

- Ju mindre gapet är desto bättre. Ty med någorlunda likvärdiga uppfattningar om villkoren för företagande i kommunen blir det lättare att gå vidare med ytterligare insatser för att stärka näringslivet. Om exempelvis politikerna anser att servicen till företagen är väsentligt mycket bättre jämfört med företagarnas uppfattning, kan man ju tänka sig att politikernas vilja till satsningar inom området blir svalare, säger Mikael Kulanko.

Ett av undersökningens centrala mått är politikernas och företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. På skalan 1-6 ligger företagarna på 4,2 och politikerna på 4,6. Det är väsentligt högre jämfört med såväl länet som riket. Företagarnas syn på dialog med och information från kommunen ligger också högt.

- Öppenhet och positiv attityd till att diskutera och kritisera förhållanden är en viktig framgångsfaktor, understryker Mikael Kulanko.

Allt större samsyn

Jämfört med tidigare år skjuter inte svaren från företagare och politiker ut så mycket. På bedömningsskalan 1-6 för respektive fråga, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt, har andelen i det undre och övre skiktet blivit mindre. Enligt Kulanko tyder det på ökad samsyn i frågorna vilket underlättar eventuellt behov av olika insatser.

Medveten strategi

Som svar på frågan varför Laholms kommun klättrat på rankingen under flera år nämner Kulanko kommunens medvetna strategi om ökade kontaktytor gentemot näringslivet med näringslivssekreterare Fredrik Swärdh som ett viktigt ”smörjmedel”. Planerade besök, frukostträffar, att jobba med helhetslösningar och under senare år allt bättre information inför upphandlingar, är andra faktorer som han tar upp.

- Att gå från ord till handling, att göra saker, gynnar också företagsklimatet. Långa utredningar är däremot kontraproduktivt, säger han.

Företagslots betyder mycket

Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) gläds naturligtvis åt det positiva resultatet. Han nämner den så kallade företagslotsen som en bidragande orsak till att företagarna tycker sig få allt bättre service från kommunen.

- Med regelbundna träffar skapas också större kontaktytor. Framöver stärks dessa än mer när kommunstyrelsens presidium tillsammans med kommunchefen gör månatliga företagsbesök.

Inbrottsdrabbat

Den 23 april avslöjas kommunens placering på rankinglistan. Ett toppresultat ligger nära till hands, och skulle kunna vara en faktor för att öka inflyttningen. Men det finns smolk i bägaren. I Brottsförebyggande rådets undersökning har Laholms kommun en föga smickrande andraplats bland de mest inbrottsdrabbade kommunerna i landet.

- Mängden inbrott är lika illa för näringslivet som för kommuninvånarna. Företagarna måste kunna känna sig trygga och slippa oroa sig för inbrott, understryker Mikael Kulanko.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 17 februari 2012