Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Framtidsfrågor för gamla

Tryggt att bli gammal i Laholms kommun?

Publicerad 05 oktober 2012
Förstora bilden - Äldredag_2012-10.jpg

Gunnar Gullander var positiv till att socialnämnden ser de gamla som en viktig resurs i utformningen av den framtida äldrevården.

Vågar man bli gammal i Laholms kommun? Med denna något provocerande fråga bjöd socialnämnden in till en informations- och diskussionsträff på torsdagen på Laholms teater. Nämndens ordförande, Mikael Kahlin (M), var tydlig med sitt svar. Ett entydigt ja. Bland delar av åhörarna var svaret inte lika givet.

Som en del i föreläsningsserien ”För dig som är ledig” beskrev Mikael Kahlin och socialchef Björn Jingblad dagens och morgondagens situation för de gamla i Laholms kommun.

- Vi valde en ganska utmanande rubrik, men samtidigt är både utvecklingen och framtiden inom äldreomsorgen utmanande i sig, säger Mikael Kahlin.

Möjligen drog också rubriken extra mycket folk. Ett 90-tal på plats i Laholms teater var avsevärt mer än vad arrangörerna förväntat sig.

Allt fler gamla

Mikael Kahlin och Björn Jingblad beskrev dagens situation men framför allt hur de ser på framtiden för de gamla, en stadigt växande grupp. Fram till 2030 kommer antalet personer över 65 år i kommunen att öka med drygt 30 procent till totalt 7 286. För att hantera detta, ekonomiskt, socialt och ur ett valfrihetsperspektiv kan inte, underströk Mikael Kahlin, framtidens äldreomsorg bygga på gamla lösningar. Redan i dag är insatserna annorlunda jämfört med för ett tiotal år sedan. Med hjälp av olika hälsofrämjande åtgärder försöker man upprätthålla de gamlas funktioner för att undvika tidiga vårdinsatser. Och därmed också hålla nere kostnaderna.

Idag kostar äldrevården runt 200 miljoner kronor per år. Om varje individ i åldergruppen 65 år och äldre skulle konsumera lika mycket av välfärdstjänsterna 2030 skulle den årliga driftkostnaden hamna på drygt 260 miljoner kronor.

- Det klarar vi omöjligen, poängterar Mikael Kahlin.

Utveckling av väntjänsten

Med nämnden i ryggen pläderar han för vidareutveckling av väntjänsten, att det skapas träffpunkter för fritids- och kulturaktiviteter samt att anhörigstödet förstärks. Med teknikutveckling och fördjupad samverkan med hälso- och sjukvården ser han också goda möjligheter till att stärka de gamlas situation. Samtidigt poängterar han att insatserna, oavsett karaktär, ska gå hand i hand med brukaren.

Nämnden vill också förstärka demensvården. Dock inte genom att bygga upp ny central enhet. Istället ska man satsa på demensvård spridd på samtliga vård- och omsorgsboenden.

Tre boendeformer

Hur kommer då de gamla att bo på ålderns höst? Det kan vara så kallat seniorboende för 55 plussare, trygghetsboende för 70 plussare med bemanning under en stor del av dagen eller vård- och omsorgsboende som kräver beslut enligt gällande biståndsregler.

Tanken är att bibehålla samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen förutom Fridhemshus i L:a Tjärby och Lingården i Laholm, vilka göras om till trygghetsboende. Samtidigt byggs ett nytt vård- och omsorgsboende på Glänninge i Laholm med minst 56 platser. Att bygga vid kusten är dock ännu inte aktuellt. Mikael Kahlin vill först ha en tydlig bild av områdets demografiska utveckling.

Hishult på undantag?

När åhörarna släpptes in frågade en av dem varför Hishult kommit på undantag. Trots år av löften har inget gjorts för de gamla som vill bo kvar på orten, hävdades det. Mikael Kahlin lovade emellertid att den bilden kommer att förändras. Ny skola med trygghetsboende vägg i vägg ska stå färdig om ett par år.

Att nämnden ser de gamla som en viktig resurs och att samarbetet ska öka med denna grupp tilltalade en av åhörarna.

Eget förslag

Men det fanns också kritiska röster till stora delar av paketet, med ifrågasättande av bland annat undersökningar som visat att flertalet brukare är nöjda med den service som ges idag.

- Med statistik kan man visa vad som helst.

Samma kritiska röst presenterade ett eget förslag till framtida satsning på kommunens gamla. Öppna Lagahöjden i Laholm, skapa ett specialistsjukhus i Knäred och rusta upp nuvarande vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Att denna röst bävade för att bli gammal i kommunen var inte att ta miste på.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 5 oktober 2012