Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Framtidsmöten i kommunen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Framtidsmöten i kommunen

Publicerad 29 maj 2012
Förstora bilden - qo3ID9WsgXfYcTvyptj9.jpg

Våxtorpsbor diskuterar sin syn på ortens utveckling.

Hasslöv och Våxtorp var först ut i kommunens mötesturné för diskussion kring ”Framtidsplan 2030”. Onsdagen den 2 maj sammanstrålade boende i Hasslöv och Våxtorp med kommunala politiker och tjänstemän för att diskutera utvecklingen för orterna fram till år 2030.

Mötesturnén är en uppföljning av den som gjordes för elva år sedan och skall leda till en ny översiktsplan för kommunen, Framtidsplan 2030.

- Mycket har förändrats sedan förra turnén. Därför måste vi tänka på ett nytt sätt för att få till stånd en utveckling som gagnar alla orter och landsbygden i kommunen. Politikerna hoppas därför på ett brett engagemang från alla som bor i kommunen, säger Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare i Laholms kommun.

Turnéns första möte, som arrangerades i Våxtorps bygdegård, omfattade Våxtorps och Hasslövs samhällen. Till höger på denna sida kan du ta del av synpunkterna.

Möte i Skummeslövsstrand

Många i Skummeslövsstrand var oroliga för alltför stor exploatering av obebyggda områden.

Många i Skummeslövsstrand var oroliga för alltför stor exploatering av obebyggda områden.

När turnén drog vidare till Skummeslövsstrand, som förutom denna ort berörde Mellbystrand och Skottorp, kom närmare 50 personer till Skoskumsgården. I fokus stod framför allt:

  • byggande av Inre kustväg mellan riksväg 24 och Stora Strandvägen
  • serviceboende för äldre
  • för och emot strandparkering
  • havsbrygga i Skummeslövstrand

Dessutom underströk ortsborna att karaktären av badorter inte får gå förlorad genom överexploatering av exempelvis delar av Svarvareskogen eller kommunens mark, väster om Expendos bostadsområde i Allarp.

Skottorpsborna diskuterade ortens framtid med kommunrådet Erling Cronqvist (C).

Skottorpsborna diskuterade ortens framtid med kommunrådet Erling Cronqvist (C).

Samtliga synpunkter kan du tal del av genom att läsa minnesanteckningarna till höger på sidan.

Möte om Genevad och Veinge

Genevadsbor diskuterar ortens framtid.

Genevadsbor diskuterar ortens framtid.

Torsdagen den 10 maj stannade turnén till i Genevads Folkets hus, vars förening i år fyller 100 år. Här beskrev Genevadsborna och Veingeborna sina orter och hur de skulle kunna förbättras. Ett 20-tal kom till mötet och de underströk att boendet på orterna är bra. Mer bra kan bli än bättre bland annat genom följande åtgärder:

  • Cykelväg mellan Veinge och Genevad
  • Någon form av äldreboende i Genevad
  • Utökad kommersiell service i Genevad
  • Möjlighet till tågstopp på järnvägen

 Veingeborna anser att tågstopp borde återinföras på orten.

För Veingeborna är tågstopp på orten en viktig utvecklingsfråga.

Samtliga synpunkter från mötet kan du ta del av genom att klickan på dokumentet till höger på sidan.

Möte om Knäred och Hishult

Knäredsborna talade sig varma för för bättre kollektivtrafik.

Knäredsborna talade sig varma för bättre kollektivtrafik.

När lite drygt halva turnéplanen avverkats gjordes halt i Knäred. Förutom denna orts framtidsmöjligheter diskuterats även grannorten Hishlut. Även här lockade mötet ett 20-tal intresserade inklusive politiker och tjänstemän.

Knäredsborna pratade sig varma för bättre kollektivtrafikförbindelser med bland annat tågstopp vid den gamla järnvägsstationen. Fler hyreslägenheter kom också på tal, vilket även ansågs vara en bristvara i Hishult. Som ett led i ökat bostadsbyggande efterlystes så kallade mikrolån för att fler ska få ekonomiska möjligheter att bygga egen villa.  

För att sprida mer julstämning på orterna framfördes även önskemål om juldekorationer på belysningstolparna.

Turismen i kommunens östra delar var också på tapeten exempelvis guidade turer i Krokåns dalgång samt konst- och kulturresor till konsthallen i Hishult och Kvarnen i Kornhult.

Fler bostäderstog högt i kurs när Hishultsborna pratade om sin orts framtida utveckling.

Fler bostäderstog högt i kurs när Hishultsborna pratade om sin orts framtida utveckling.

Till höger på denna sida kan du läsa den fullständiga redovisningen för mötet i Knäred.

Möte om Laholm och L:a Tjärby

L:a Tjärbyborna ser gärna att orten växer samman med Laholm.

L:a Tjärbyborna ser gärna att orten växer samman med Laholm.

Näst sista anhalt på "framtidsturnen" var Laholm och grannorten L:a Tjärby. Under kvällen diskuterades flera förslag till utveckling av orterna varav några var rejält visionerna. Exempelvis föreslog en av mötesdeltagarna att Parkskolan i Laholm  skulle avvecklas och ge plats för ett attraktivt bostadsområde. Ett annat förslag var rivning av nedre delen av det gamla sjukhemmet lagahöjden. Även här ville man bygga bostäder.

Idérikedomen gick även över Lagan. Här diskuterades höghus i de så kallade Fogdadalarna, bebyggelse öster om Lagagården samt bostäder söder om vägen mot Skogaby mellan Kungsladugården och Ahla.

Museum på Köpingelandet

Från tid till annan har tankar väckts om ett museum på Köpingelandet som beskriver den historiska handelsplatsen vilken var i bruk från Viklingatiden och framåt. Bland annat finns en hel del fynd av arabiska och medeltida mynt. Tanken aktualiserades på mötet och beteckandes som intressant för att förstärka marknadsföringen av Laholms rika historia.

Till höger på denna sida kan du läsa den fullständiga redovisningen för mötet i Knäred.

Laholmarna vari nte främmande för visionära förslag.

Laholmarna var inte främmande för visionära förslag, bland annat kan de tänka sig att riva Parkskolan och istället bygga bostäder på området.

Möte om Ysby, Ränneslöv och Vallberga

Vallbergaborna efterlyste bland annat bättre kollektivtrafik till orten och cykelbana till havet.

Vallbergaborna efterlyste bland annat bättre kollektivtrafik til orten och cykelbana till havet.

Sist ut på turnen var Ysby, Ränneslöv och Vallberga. Ett 30-tal kom till bygdegården i Ysby för att få information om kommunens planer för de tre orterna, men också för att ge sina synpunkter på hur dessa kan utvecklas.

Även på detta möte var besökarna nöjda med sina respektive orter. Därmed inte sagt att allt upplevs som perfekt.

Kollektivtrafiken måste förbättras till samtliga orter. I Ysby och Vallberga efterlystes seniorboende. Cykelbanor var också på tapeten. Det handlade om sträckan Ysby-Laholm och sträckan mellan Vallberga och havet.

För att underlätta egen verksamhet i bostaden (entreprenörsboende) pläderade några för större villatomter i Ysby och Ränneslöv.

Längs med Lagans gamla åfåra nedströms dammen i Karsefors finns ett antal så kallade spegeldammar. Tidens tand har tärt hårt på dessa. Ysbyborna ansåg att de borde restaureras inte mnst för deras betydelse som våtmarker och bevarare av den biologiska mångfalden.

Ysbyborna påpekade att spegeldammarna i Lagans gamla åfåra måste restaureras.

Ysbyborna påpekade att spegeldammarna i Lagans gamla åfåra måste restaureras.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: U8E
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 24 maj 2012