JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Heldag åt miljöfrågor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Miljöarbetet ges nytt bränsle

Publicerad 30 oktober 2012

Meteorolog Pär Holmgren föreläste om de stora miljöfrågorna på miljödagen i Laholm.

Miljöarbetet ska ges nytt bränsle i Laholms kommun. Nyligen spikades ett handlingsprogram för lokala miljlökvalitetsmål och på tisdagen genomfördes en heldagsutbildning i miljöfrågor för politiker och tjänstemän. Och intresset var stort. Närmare 90 personer kom till Osbecksgymnasiets aula.

Laholms kommun var i många år pådrivande i miljöfrågor. Nätverket Sveriges ekokommuner leddes också av dåvarande kommunrådet Jan Gustavsson. Under senare år har dock Laholms kommun sjunkit i tidningen Miljöaktuellts miljöranking.

Förlorad mark ska nu tas tillbaka, vilket kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) underströk med titeln på miljödagen, ”Nystart för Laholm som ekokommun”.

- Alla måste engageras för att vårt samhälle ska utvecklas på ett hållbart sätt. Då skapas det tryck som fordras för att på bästa sätt hushålla med våra ändliga resurser, sa Thomas Jönsson.

Kommunchef Nils Danred erinrade om att kommunen i vissa avseenden varit föregångare. Vindkraftverk kom exempelvis tidigt på tal, landets första biogasanläggning etablerades i kommunen och våtmarker har anlagts.

Att vila på gamla lagrar räcker förstås inte. Med utgångspunkt från kommunens miljöstrategi och handlingsplan poängterade han att det nu är dags att gå ”till handling på alla nivåer, från enhets- till individnivå”.

Miljöfrågorna brinner

Och miljöfrågorna brinner. Knappast någon gick oberörd från meteorolog Pär Holmgrens globala perspektiv på problematiken. Kommunens miljöansvariga hade engagerat honom för att belysa vart vi är på väg om ingenting görs. Ett exempel i mängden: Om hela Jordens befolkning skulle konsumera lika mycket resurser som västvärlden fordras tre Jordklot. Ohållbart, javisst, men vad fordras för att vända utvecklingen?

Pär Holmgren ser krasst på verkligheten. Forskarnas varningssignaler må vara hur tillförlitliga som helst, men på politisk nivå händer inget. Så kanske är det rejäla naturkatastrofer som måste till, resonerade han och tog stormen Sandy mot USA:s östkust som ett exempel på en möjlig väckarklocka.

Ibland hävdas det att Jordens befolkning är alltför stor för att alla ska få ett bra liv. Ett påstående som ifrågasätts av många forskare. Det handlar mer om hur resurserna fördelas.

- Åtta miljarder klarar vi mycket väl. Med ett hållbart leverne fordras endast en fotbollsplan för varje individ. Marken räcker till för att odla mat, framställa bränsle och material, säger Pär Holmgren.

Tre stora utmaningar

Enligt honom står mänskligheten inför tre stora utmaningar för att skapa det hållbara samhälle som det många gånger pratas om, men inte görs något åt. Det handlar om energi, ekonomi och ekologi och att få dessa att samverka. Pär Holmgren ser inte oljeanvändningen som det stora problemet utan istället en tilltagande kolförbrukning när oljan börjar sina. USA, Ryssland, Kina, Australien och Indien har enorma koltillgångar som ger än större miljöproblem om de exploateras i full skala. Och där kommer klimatfrågan in i bilden. Klimatforskarna räknar med att Jordens temperatur höjs med ett par grader inom överskådlig tid, vilket innebär att havsnivåerna stiger med 1-1,5 meter.

Klimatfrågan är således ett av de stora framtidsproblemen. Men det är mer som pockar på för att vrida klockan rätt. Kemikalieanvändningen måste minska liksom utarmningen av den biologiska mångfalden.

- Kvinnor födda på 1940-talet var den sista generationen mödrar som inte bar på kemiska substanser lagrade i fettcellerna. Dagens barn föds med en mängd kemikalier i sin kropp. Tjejer kommer fortare in i puberteten och kvalitén på killarnas spermier har sjunkit avsevärt, berättade Pär Holmgren.

Ta tillvara åkermarken

Trots Pärs dystra bild av verkligheten ser han ändå möjligheter till förändring. För Laholms del underströk han att kommunen måste ta tillvara åkermarken för jordbruksproduktion. Nuvarande självförsörjningsgrad av jordbruksprodukter inom landet ligger på närmare 50 procent. Den siffran måste höjas till 85 procent.

- Det är ohållbart att frakta billiga jordbruksprodukter tvärs över Jorden. Visst, matpriserna stiger med större inhemsk produktion, men det måste vi acceptera om vi ska klara av den omställning som fordras.

Att spara energi, utveckla ny teknik och ändra vårt beteende är andra bärande faktorer i Pär Holmgrens bild av insatser för att hushålla med Jordens resurser, och överlämna denna utan ångest till kommande generationer.

Hur långt måste då klockan vridas tillbaka för att vi ska leva hållbart?

- Till 1960- och 1970-talets Sverige. Då hade vi i snitt en bil per hushåll, jobben var nära bostaden och vi gjorde inga långresor, så glöm Thailand, säger Pär Holmgren.

Miljösatsningar i Helsingborg

Under miljödagen medverkade även Lars Thunberg, kommunråd i Helsingborgs kommun. Under senare år har Helsingborgs stad satsat stort på att skapa grönskande stråk, socialt hållbara mötesplatser och nya energineutrala bostadsområden. Satsningarna har lett till att kommunen av tidningen Miljöaktuellt rankas bland de främsta i landet för sina miljösatsningar.

Under eftermiddagen delades deltagarna in i grupper med målet att ge ekokommunen Laholm den nystart som kommunstyrelsens ordförande är mån om att få igång. Och att visionen ”I Laholm förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling" ska bli allas angelägenhet.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: YIB
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 30 oktober 2012