JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Inventering om tillgänglighet

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Enkla åtgärder ökar tillgänglighet

Publicerad 06 juli 2012

Verksamhetsutvecklare Marie Strömberg har inventerat tillgängligheten till bland annat Laholmshems lägenheter. Trappor som denna är ett stort hinder för många.

Tillgängligheten till bostäder i flerfamiljshus kan åtgärdas med förhållandevis enkla insatser. Görs det kan äldre människor leva ett mer självständigt liv.
Det framgår av ett projektet ”Bo bra på äldre dar” som socialnämnden i Laholms kommun drivit tillsammans med Laholmshem och nätverket Aktiv senior.

- I dagsläget blir ofta äldre beroende av hjälp från anhöriga eller hemtjänsten på grund av brister i tillgänglighet till och i sin bostad, säger Marie Strömberg, verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten.

Projektet, som genomfördes under våren, vände sig till personer över 72 år med särskild tonvikt på dem som fyllt 80 år. Resultatet från inventeringen av 20 bostadsområden och 123 lägenheter var entydig, stora brister i tillgänglighet. Det handlade bland annat om avsaknad av hiss i två- och trevåningshus. Endast två av de granskade fastigheterna var utrustad med sådan. Entreérna till enplansfastigheter skapade också problem eftersom dessa vanligtvis har mer än ett trappsteg.

Trots avsaknad av hiss vill ändå många bo en våning upp av insyns- och trygghetsskäl.

En annan genomgående brist är avsaknad av utrymmen för rullatorer och rullstolar.

Höga trösklar

Hur ser det då ut med tillgängligheten i lägenheterna? Höga trösklar vid entréer och balkonger är ett problem liksom trösklar mellan rum. Små badrum och toaletter och inga tvättmöjligheter i lägenheten krånglar också till vardagen. Tvättstuga utanför bostaden innebär att de gamla tvingas kånka på tvätt, de har svårt för att hänga upp denna i torkutrymmena och vintertid kan gångstråken vara hala.

Listan på bristande tillgänglighet är, som synes, ganska omfattande, men trots detta vill många bo kvar i sin nuvarande lägenhet och har inga tankar på att leta efter annat boende förrän ”det blir absolut nödvändigt”, konstaterar Marie Strömberg.

Här och var finns samlingslokaler i bostadsområdena – en naturlig knutpunkt med livgivande aktiviter som bingo, kortspel, målarkurser gemensamma fester m m . Av undersökningen framgår att det är en uppskattad tillgång för att stärka de äldres sociala tillvaro.

Få åker buss

Nära kontakter med vänner är också en viktig ingrediens för att upprätthålla livsglädjen. Alla bor dock inte på gångavstånd. För att ta sig till och från vännerna och för andra behov av transporter skulle allmänna kommunikationer kunna vara ett alternativ. I flertalet fall är det dock inte så.

- Många ser svårigheter med att komma upp på bussen. Betalningssättet med sms-meddelanden och kort ses också som ett hinder, uppger Marie Strömberg.

Måste ta hänsyn till äldre

Resultatet kommer att användas i den bostadsförsörjningsplan som socialnämnden håller på att ta fram. Det förmedlas också till andra politiska nämnder och fastighetsägare.

- Vårens undersökning visar hur angeläget det är att man beaktar de äldres behov i samhällsplaneringen samt anvisar de bäst lämpade platserna att bo på för att ha närhet till service, kommunikationer och en tillgänglig miljö, säger Marie Strömberg.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: WOY
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 6 juli 2012