Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Kommunen växer

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

"Magisk" gräns passerades

Publicerad 17 augusti 2012
Förstora bilden - Laholm_Stortorget_2011.jpg

Aldrig tidigare har så många bott i Laholms kommun som nu. Vid halvårsskiftet var befolkningen 23 534.

Befolkningen i Laholms kommun fortsätter att öka. Under årets sex första månader blev vi 64 personer fler. Jämfört med samma period i fjol var det ett litet hopp framåt. Då var motsvarande siffra 46 personer. Därmed har den ”magiska” gränsen på 23 500 personer passerats och nu bor sammanlagt 23 534 personer i kommunen.

Förvisso är det fortfarande en bra bit kvar till målet – 25 000 invånare år 2020 – men aldrig tidigare har det bott så många människor i kommunen som nu.

Liksom tidigare är den främsta anledningen till ökningen ett positivt flyttningsnetto, det vill säga att fler flyttar in i kommunen än ut. Under det första halvåret valde 544 att flytta till kommunen samtidigt som 473 flyttade ut, ett plus således på 71 personer.

Utanför Halland

Flertalet av de nya kommuninvånarna kommer från kommuner utanför Hallands län. Bland dem som lämnar kommunen är förhållandet delvis det motsatta. Högskolan i Halmstad innebär att många bosätter sig i Halmstad under studietiden.

En annan del i befolkningsförändringen gäller antalet födda i förhållande till antalet avlidna. Under flera år har antalet avlidna överstigit antalet födda. Så var förhållandet även under årets sex första månader, men gapet har minskat från 22 (2011 års siffra) till sju. Hittills i år har det fötts 113 barn jämfört med 103 för motsvarande tid i fjol. Antalet avlidna har samtidigt minskat från 125 till 120.

Veinge-Tjärby överraskar

Hur ser då befolkningsströmmarna ut inom kommunen? Den största ökningen inträffade i Laholms församling (här ingår även Mellbystrand) med ett tillskott på 40 personer. Därmed har församlingen totalt 10 377 invånare. Att flertalet bosätter sig i kommunens största församling ligger i linje med en mångårig trend. Överraskande var däremot tillskottet i Veinge-Tjärby församling. Här steg befolkningen med 28 personer till 3 204 invånare. Ökningar noterades även för Skummeslövs församling (+15) och Ränneslöv-Ysby (+13).

De östra kommundelarna har däremot länge gått bakåt, en utveckling som håller i sig. Störst var tappet i Knäreds församling (-19), en församling som i mitten av 1990-talet hade drygt 2 000 invånare. Nu bor här 1 721. Bakåt gick det också för Hasslöv-Våxtorp (-9) och Hishult (-4).

Bekymrad

- Befolkningsökningen visar att Laholms kommun är en attraktiv kommun att bo i, konstaterar planeringssekreterare Karl-Axel Jansson.

Samtidigt är han bekymrad över kantringen mot väster, vilken innebär att servicen i de östra kommundelarna kan bli lidande på sikt när underlaget för bland annat affärer och kollektivtrafik sviktar.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 7PG
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 17 augusti 2012