Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Möte om naturvårdsplan

Lär känna kommunens natur

Publicerad 05 mars 2012

Osbecks bokskog på HallandsåsDet tog sin tid innan förslaget till naturvårdsplan för Laholms kommun togs fram. Men när den väl kom blev resultatet digert. Dokumentet på 140 sidor kan bli något av ett rättesnöre för hur kommunen ska utvecklas med hänsyn till naturvärdena.

Att betrakta planen som något av norm inför exploatering och handhavande av naturen är i vart fall utredarnas ambition. Kanske blir det även politikernas när planen ligger på fullmäktiges bord i början av 2012.

Planen är nu ute på remiss. Som en del i detta arrangeras en informationskväll om skyddad och värdefull natur i kommunen. På plats finns då Karin Hernborg från länsstyrelsen för att berätta om befintliga och planerade nya reservat. Passa på tillfället att fråga henne om kommunens natur och planer inför framtiden.

Alla är välkomna till Teckningsmuseet torsdagen den 15 mars klockan 18.30. Fika serveras till självkostnadspris.

För ytterligare information, kontakta

Margareta Lindgren
Tfn 0430 -152 73,
E-post: margareta.lindgren@laholm.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 5 mars 2012

Dokument