Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Ny energi- och klimatrådgivare

Energiintresse väcktes på Stora Enso

Publicerad 05 oktober 2012
Förstora bilden - Johanna_ivarsson_2012-10.jpg

Johanna Ivarsson är ny energi- och klimatrådgivare i Laholms kommun.

Erfarenheten från jobbet hos en av Sveriges största energislukare kunde knappast ha varit bättre för Laholms kommuns nya energi- och klimatrådgivare, Johanna Ivarsson. Det var också hos Stora Enso i Hylte som intresset väcktes för energifrågor.

- Där fick jag verklig inblick i de enorma energimängder som denna processindustri slukar, säger Johanna.

Anläggningen i Hylte förbrukar en procent av all el i Sverige, och mängden processvatten som tas om hand i anläggningens reningsverk är lika stor som Göteborg stads avloppsvatten.

Jobbade i laboratoriet

På Stora Enso jobbade hon i laboratoriet och tog regelbundet prover på processvattnet, som efter rening släpps ut i Nissan.

- Jobbet gav mig förståelse för vikten av att värna vår miljö såväl när det gäller utsläpp som produktion av el. På ett eller annat sätt finns nämligen alltid kopplingar mellan dem, säger hon.

Innanför den gigantiska anläggningen i Hylte föddes tanken att läsa vidare. Hon letade efter en ingenjörsutbildning med stark koppling till energifrågor. På Högskolan i Halmstad fanns programmet hon sökte. Efter tre års studier och ett år som VVS-konsult i Hylte landade hon i Laholm på tjänsten som energi- och klimatrådgivare.

Vanligaste frågan

Hennes företrädare, Andreas Strand, fick ofta frågan ”Vilken värmepump ska jag byta till?” Efter några dagar på det nya jobbet har samma fråga från enskilda fastighetsägare ställts till Johanna.

- Svaret är långtifrån givet. Först bör man fundera över energibesparande insatser. Det kan exempelvis handla om att byta ut gamla fönster, tilläggsisolera eller vidta andra åtgärder för att minska energiförbrukningen. Därefter dimensioneras pumpens storlek. I många fall innebär det att pumpen inte behöver vara så stor och därmed sjunker investeringskostnaden, förklarar Johanna Ivarsson.

Ny värmekälla kan ändra klimatet

När pannor byts mot värmepump bör man också tänka på att klimatet i huset kan förändras. Ventilationen blir sämre när murstocken genom huset står oanvänd, och utan panna blir det kallare i källaren och därmed fuktigare. Dessutom sjunker vattentemperaturen i elementen från 80 grader till 55 grader. Följden kan bli att befintliga element måste bytas mot större för att tillgodose behaglig inomhustemperatur.

Som energi- och klimatrådgivare ger Johanna tips och råd till såväl villaägare som företagare. Ställs frågan om vilket företag som exempelvis tillverkar de bästa värmepumparna, ger hon dock inget svar. Då hänvisas villaägaren eller företagaren till fackmän.

- I min roll ska jag vara opartisk, understryker hon.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 5 oktober 2012