Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Publikation för demensvård

"Annas led" - publikation för demensvård

Publicerad 19 september 2012
Förstora bilden - Leif_Moberg_2012-09_nr3.jpg

- Med publikationen "Anna led" underlättas demensvården i länet, säger enhetschef Leif Moberg.

Vem ska man vända sig till när en nära anhörig drabbas av demens? Och vem gör vad i vårdkedjan?
Nu finns en bra och överskådlig beskrivning av detta i ”Annas led”, en enkel och pedagogisk publikation som utarbetats av Region Halland och länets sex kommuner.

Fredagen den 21 september uppmärksammas Alzheimers sjukdom världen över. Eftersom befolkningen blir allt äldre ökar också behovet av kunskap och information om alzheimer och andra demenssjukdomar.

Lagom till den internationella dagen presenteras ”Annas led”, en berättelse om Anna och Lars som tydliggör hur en trygg och säker demensvård ska fungera i länet.

Bra beskrivning

Med publikationen i hand får Lars, som anhörig till Anna, en bra beskrivning av vart han ska vända sig när de första symtomen på Annas demens dyker upp. Här redogörs också för gällande lagar och riktlinjer och vem som gör vad i vårdkedjan; närsjukvård, specialistvård och kommun.

Berättelsen om Anna – länets vanligaste kvinnonamn – följer hela sjukdomsförloppet, från de första tecknen på glömska till att Anna flyttar in på särskilt boende. Personer som har eller har haft anhöriga med demens känner verkligen igen sig i beskrivningarna.

Två syften

- Publikationen fyller två syften. Dels ger den en utmärkt beskrivning av sjukdomen, dels borgar den för att samhällets insatser till patienten blir desamma oavsett var man bor i länet. Hittills har det varit lite si och så med det, säger enhetschef Leif Moberg, som varit en av flera personer från Laholms kommun som arbetat med ”Annas led”.

Tillsammans med kolleger från övriga kommuner och regionen har mycket tid lagts ner på att sammanställa materialet och göra det så tilltalande och informativt som möjligt. Dessutom innehåller publikationen webbadresser för ytterligare fördjupning om sjukdomen.

Vill utveckla demensvården

Inför 2013 planerar socialnämnden att utveckla demensvården i Laholms kommun med satsning på ett demensteam bestående av flera olika kompetenser. Teamet ges en samordnande funktion i kommunen och ska arbeta utifrån modellen " Annas led" i samverkan med verksamhetsansvariga. Teamet ska också vara ett stöd för övriga kollegor inom kommunen.

Dessutom vill nämnden utöka dagvården för dementa så att närstående känner trygghet när de lämnar sina anhöriga. Nämnden är också mån om att aktiviteterna i den dagliga verksamheten ska upplevas som meningsfulla.

Fler blir dementa

- Under kommande 10-20 år förväntas antalet demenssjuka öka. Nu har vi en möjlighet att utveckla demensvården, inte bara i Laholms kommun utan i hela Halland, för att på bästa sätt möta framtiden, säger socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) och fortsätter:

- I vår kommun finns ungefär 500 personer med demenssjukdom och mellan 1 500 och 2 000 anhöriga som på olika sätt påverkas av sjukdomen. Det är för dem vi nu tar nästa steg i utvecklingen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 19 september 2012

Länk