Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Sällsynt fjäril på hed

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Fjäril förökar sig på restaurerad hed

Publicerad 20 april 2012
Förstora bilden - Eldning_Skummeslov_2011.jpg

Strandhedsreservatet i Skummeslövsstrand bränns årligen för att hålla undan icke önskvärd vegetation.

Igelkottspinnaren, en gulfläckig fjäril med ett vingspann på 32-44 mm, finns på ett fåtal ställen i Sverige med strandheden i Skummeslövsstrand som största utbredningsområde. Tack vare strandhedsprojektet med borttagning av sly och vresros kombinerat med årlig svedjebränning har arten getts möjlighet att föröka sig rejält.

Under tre dagar har cirka tio hektar av heden bränts och delar av reservatet studerats för att kartlägga de insatser som gjorts. Då visade det sig att den akut hotade igelkottspinnaren börjat föröka sig rejält. Som mest har man tidigare påträffat ett 70-tal larver. Nu hittades närmare 400.

- Igenväxning, till följd av bland annat kvävenedfall från luften, i denna näringsfattiga miljö har lett till att lågväxt och blomrik vegetation kommit till korta. Därmed har igelkottspinnarens levnadsbetingelser hotats, säger Krister Larsson, biolog och eldningsledare.

Med strandhedsprojektet har också betingelserna för den sällsynta stjälkröksvampen förbättrats.

Årlig bränning

Alltsedan vresrosorna och annan buskvegetation rensades bort har delar av heden bränts årligen. Det har också varit en del i att restaurera området för att skapa öppna sandområden, ljunghedar och partier med strandråg. Kort sagt, en mosaikartad hedmark.

Nu, efter tre års bränning, kan intensiteten i denna trappas ner eftersom syftet uppnåtts. Men bränning då och då måste ändå till för att hålla den icke önskvärda vegetationen i schack.

- Resultatet är helt fantastiskt. Många hotade arter och växter är på väg tillbaks, säger Margareta Lindgren, miljöstrateg på Laholms kommun och projektledare för strandhedsprojektet. Hon nämner också att havsmurarbiet getts helt andra möjligheter att överleva och föröka sig.

Hot kvarstår

Men hoten mot de sällsynta arterna är dock inte över. Margareta Lindgren oroas över planerna att anlägga en större parkeringsplats för badande i igelkottspinnarens kärnområde vid Skummeslövsstrand.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JR1
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 20 april 2012