Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Stort historieintresse

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Fredsföreläsning lockade närmare 100 personer

Publicerad 26 september 2012
Förstora bilden - Jens-Lerbom_2012-09.jpg

Historia är intressant. Närmare 100 personer kom till Knäreds bygdegård för att lyssna på historikern Jens Lerbom.

Intresset för lokal historia är stort. Det avspeglades inte minst när Knäreds föreläsningsförening drog igång höstens programserie på tisdagskvällen. Närmare 100 personer kom till bygdegården för att lyssna på historikern Jens Lerbom, verksam vid Högskolan i Halmstad.

Eftersom han dykt djupt i historiska dokument från 1600-talet, bland annat Kalmarkriget 1611-1613, fastnade föreläsningsförening för honom som premiärföreläsare. Särskilt med tanke på att nästa år uppmärksammas 400-årsminnet av Freden i Knäred med en rad aktiviteter och arrangemang. Då kan det ju vara bra att känna till historien och omständigheterna kring freden.

Med hjälp av gamla kartor förflyttade historikern åhörarna 400 år bakåt i tiden. Den danske kungen Kristian IV hade länge ruvat på anfall mot ärkefienden Sverige. När tillstånd slutligen gavs av det danska riksrådet slog han till. Länge var danskarna överlägsna svenskarna, som tvingades ge upp flera befästningar bland annat Kalmar slott.

Terrorkrig

Till skillnad från senare krig – undantaget slaget vid Axtorna utanför Falkenberg 1565 – var fältslagen få. Jens Lerbom beskrev istället kriget som ett ”terrorkrig”. Byar på ömse sidor dåvarande riksgräns brändes och skövlades.

Att fredsförhandlingarna förlades till Sjöared utanför Knäred var ingen slump. Vägen genom den lilla byn var strategisk för båda parter och här hade danska och svenska kungar mötts åtskilliga gånger tidigare. Fredsförhandlingarna, som pågick från den 29 november 1612 till den 20 januari 1613, slutade med ett rejält krigsskadestånd för svenskarna. En miljon riskdaler skulle betalas inom sex år. I annat fall tillföll Älvsborgs fästning – sjöporten mot väster - danskarna för gott. Omräknat till dagens penningvärde skulle summan, enligt Jens Lerbom, bli 12 miljarder kronor. Han har också roat sig med att ställa beloppet i relation till statens utgifter i dag. Då landar summan på drygt 500 miljarder kronor.

Nya forskningsrön

Under föreläsningen i Knäred presenterade han också nya forskningsrön kring förhandlingarna i Knäred. I danska dokument har han funnit uppgifter som tyder på att åtskilliga krigsfångar, som hölls på några mils avstånd från riksgränsen i Sjöared, utväxlades när fredstraktatet var undertecknat. Han presenterade också uppgifter om den mängd mat som intogs under förhandlingarna och som hämtades från grannskapets bönder. Enligt Jens Lerbom var det dock inte tal om rofferi. Bönderna betalades. Civilbefolkningen drogs också in i fredsprocessen på andra sätt. Historikern hade funnit ett dokument som berättade om en kvinna i Dyreborg i Knäred som tvättade skjortor åt fredsförhandlarna.

Möjligen är den gängse bilden att civilbefolkningen vid denna tid var övervägande analfabeter. Så förhöll det sig inte, underströk Jens Lerbom. Tvärtom. Påfallande många kunde både läsa och skriva.

Fler historiska föreläsningar

Den historiska föreläsningen följs upp kommande vår, när Knäreds föreläsningsförening planerar för temaföreläsningar om den aktuella epoken.

- På olika sätt vill vi knyta an till 400-årsjubileet, säger ordföranden i föreningen Johnny Karlsson.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PRS
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 26 september 2012