Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Tre fick Life-priset

Tre fick Life-priset

Publicerad 19 oktober 2012

Årets Life-pris går till Anette Palander och systrarna Louise och Karin Hintze. De tre lärarstudenterna mottog priset på fredagseftermiddagen på Haganäsgymnasiet i Älmhult.

Alltsedan 2009 har Entreprenörsregionen, i vilken Laholms kommun ingår, delat ut Life-priset (lärare inspirerar fram entreprenörskap). Priset går till lärarstudenter på högskolorna i Jönköping, Borås, Halmstad och Linéuniversitet vars examensarbete inriktats på entreprenörsskap.

Kartlagt teknikprogram

Anette Palander, som läst på institutionen för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping, fick 10 000 kronor för sin uppsats. Hon har kartlagt teknikprogrammet Fenix på kultur- och kunskapscentrum i Vaggeryd.

Så här lyder juryns motivering:

”Författaren tar oss med på den egna skolans väg mot att stimulera elevers kreativa sida på teknikprogrammet. Uppsatsen väcker läsarens nyfikenhet genom att formulera följande antagande:

En svårighet med en entreprenöriell lärandeform är att många lärare vill ha kontroll, de känner osäkerhet att lämna över ansvaret till eleverna. Det blir en konflikt mellan kontroll och frihet. Det kan också finnas föräldrar som ifrågasätter arbetssättet, lär sig mitt barn verkligen lika mycket?

Genom intervjuer med kolleger som får reflektera kring vad de gör och hur de skulle kunna göra ger uppsatsen upphov till flera intressanta frågor och svar. Hur dessa kommer till uttryck i praktiken får författaren återkomma till efter fortsatt tillämpning av skolans pedagogiska verksamhetsidé.”

Kreativitet i lärandet

Systrarna Louise och Karin Hintze får 5 000 kronor för sin uppsats om kreativitet som del av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Uppsatsen bär titeln: ”Hur ser aktörer med anknytning till skolan på kreativitet och hur kan skolan utveckla elevernas kreativitet?” Systrarna har studerat vid institutionen för teknik på Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö).

Så här lyder juryns motivering:

”Med stöd i uppsatsens intervjusvar visar författarna på hur ett urval av aktörer i skolvärlden ser på begreppet kreativitet och hur skolan kan bidra till att stimulera kreativitet. Är det så att en samsyn på, och enhetliga definitioner av, begreppen påskyndar och bidrar till att skolan blir bättre på att utveckla elevernas kreativa sida? Indirekt lyfts vikten av aktörskap upp – hos eleverna liksom hos organisationen, dess kultur och miljö.”

Juryn

2012 års jury bestod av Ingegerd Green, konsult i eget företag med fokus på kompetensförsörjning och konkurrenskraft i organisationer, regioner och nationer, Mattias Nilsson, doktor i pedagogik, sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad samt Elizabeth Peltola, 2012 års ordförande i Entreprenörsregionen och kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun.

Lärare nyckelpersoner

Syftet med Life-priset är att detta ska bidra till att stärka dagens och framtidens behov av entreprenöriella individer. Dagens och framtidens lärare är nämligen nyckelpersoner för att inspirera till ett entreprenöriellt förhållningssätt i allt lärande. Kommunerna i Entreprenörsregionen blir också ofta framtida arbetsgivare för de blivande lärarna. Entreprenörsregionen är därför angelägna om att förstärka det entreprenöriella lärandet inom utbildningssektorn.

Under 2013 görs Life-priset om till Life-stipendium. Det innebär att lärarstudenter kan söka stipendium under tiden som uppsatsen skrivs. Uppsatserna skall presenteras på Entreprenörsregionens årligen återkommande Life-dag

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 19 oktober 2012