JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Undersökning om tillgänglighet

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bättre tillgänglighet med enkla åtgärder

Publicerad 23 maj 2013

Tillgängligheten till bostäder i flerfamiljshus kan åtgärdas med förhållandevis enkla insatser. Görs det kan äldre människor leva ett mer självständigt liv.
Det framgår av ett projektet ”Bo bra på äldre dar” som socialnämnden i Laholms kommun drivit tillsammans med Laholmshem och nätverket Aktiv senior.

- I dagsläget blir ofta äldre beroende av hjälp från anhöriga eller hemtjänsten på grund av brister i tillgänglighet till och i sin bostad, säger Marie Strömberg, verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten.

Stora brister i tillgänglighet

Projektet, som genomfördes under våren, vände sig till personer över 72 år med särskild tonvikt på dem som fyllt 80 år. Resultatet från inventeringen av 20 bostadsområden och 123 lägenheter var entydig, stora brister i tillgänglighet. Det handlade bland annat om avsaknad av hiss i två- och trevåningshus. Endast två av de granskade fastigheterna var utrustad med detta. Entreérna till enplansfastigheter skapade också problem eftersom dessa vanligtvis har mer än ett trappsteg.

Trots avsaknad av hiss uppgav ändå många att de gärna bor en våning upp av insyns- och trygghetsskäl.

En annan genomgående brist är avsaknad av utrymmen för rullatorer och rullstolar.

Höga trösklar - stort problem

Hur ser det då ut med tillgängligheten i lägenheterna? Höga trösklar vid entréer och balkonger är ett problem liksom trösklar mellan rum. Små badrum och toaletter och inga tvättmöjligheter i lägenheten krånglar också till vardagen. Tvättstuga utanför bostaden innebär att de gamla tvingas kånka på tvätt, det kan vara svårt att hänga upp denna i torkutrymmena och vintertid kan gångstråken vara hala.

Listan på bristande tillgänglighet är, som synes, ganska omfattande, men trots detta vill många bo kvar i sin nuvarande lägenhet och har inga tankar på att leta efter annat boende förrän ”det blir absolut nödvändigt”, konstaterar Marie Strömberg.

Här och var finns samlingslokaler i bostadsområdena – en naturlig knutpunkt med livgivande aktiviter som bingo, kortspel, målarkurser gemensamma fester m m . Av undersökningen framgår att det är en uppskattad tillgång för att stärka de äldres sociala tillvaro.

Få åker buss

Nära kontakter med vänner är också en viktig ingrediens för att upprätthålla livsglädjen. Alla bor dock inte på gångavstånd. För att ta sig till och från vännerna och för andra behov av transporter skulle allmänna kommunikationer kunna vara ett alternativ. I flertalet fall är det dock inte så.

- Många ser svårigheter med att komma upp på bussen. Betalningssättet med sms-meddelanden och kort ses också som ett hinder, uppger Marie Strömberg.

"Beakta äldres behov i planeringen"

Resultatet kommer att användas i den bostadsförsörjningsplan som socialnämnden håller på att ta fram. Det förmedlas också till andra politiska nämnder och fastighetsägare.

- Vårens undersökning visar hur angeläget det är att man beaktar de äldres behov i samhällsplaneringen samt anvisar de bäst lämpade platserna att bo på för att ha närhet till service, kommunikationer och en tillgänglig miljö, säger Marie Strömberg.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: OJH
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 23 maj 2013