Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2012 / Ungdomsenkät

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kartläggning av ungdomars livssituation

Publicerad 15 oktober 2012

Hur upplever ungdomarna i Laholms kommun sin livssituation? Det ska en omfattande undersökning som görs under innevarande månad ge svar på. Undersökningen är framtagen av Ungdomsstyrelsen och har tidigare genomförts på flera håll i landet. Nu hakar även Laholms kommun på.

För att fatta bra beslut är det viktigt med kunskaper om hur unga i kommunen upplever sin situation och vad de tänker om framtiden. Därför har kommunstyrelsen bestämt att kommunen ska ansluta sig till Ungdomsstyrelsens Lupp-enkät (lokal uppföljning av ungdomspolitik).

Ett bärande skäl till kartläggningen av ungdomarnas upplevda livssituation är kopplat till kommunens ungdomspolitik, att bli ”en av landets bästa kommuner för barn och ungdomar att växa upp och leva i”. För att nå dithän måste politikerna se till att ungdomarna känner sig delaktiga, har inflytande och kan påverka politiska beslut.

Enkäten är omfattande med ett 70-tal frågor som berör områdena: synen på politik och demokrati, trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, trygghet, hälsa och framtidsplaner. I Laholms kommun omfattar undersökningen alla elever som går i årskurs åtta samt andra årskursen gymnasieelever, oavsett vilken kommun de går i.

Insatser på skolorna

För att få ungdomarna så delaktiga som möjligt görs olika insatser på skolorna. På några skolor har representanter för elevrådet presenterat syftet och avsikten med enkäten i de berörda klasserna. Då har även ungdomssamordnare Jannica Johansson medverkat.

I december bearbetas, analyseras och sammanställs resultatet med eventuella förslag till åtgärder.

- Givetvis är vi angelägna om att ungdomarna även är med och utformar åtgärdsförslagen och att de också hjälper oss att presentera resultatet på ett för ungdomarna tilltalande sätt. Kanske kan det ske i drama- och musikform. Men det är förstås upp till ungdomarna att välja presentationsform, säger Jannica Johansson.

I början av nästa år redovisas resultatet med slutsatser och förslag till åtgärder för ungdomar, politiker och tjänstemän.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 2KH
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 11 oktober 2012