Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / 113 13 - nytt nationellt nummer

113 13 - nationellt informationsnummer

Publicerad 06 mars 2013

Måndagen den 11 mars införs ett nytt nationellt informationsnummer, 113 13. Med hjälp av numret ska larmnumret 112 fredas från samtal som inte gäller fara för liv, egendom eller miljö.

113 13 ska vara ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan exempelvis gälla stormar, omfattande trafikolyckor, stora bränder eller andra större händelser.

 Regeringen har tidigare gett SOS Alarm uppdraget att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra aktörer att ta fram ett nationellt informationsnummer. Det nya numret 113 13 är tillgängligt dygnet runt under alla årets dagar.

Informationen till dem som bemannar numret kommer främst från kommuner och andra myndigheter. Men även allmänheten kan lämna upplysningar om allvarliga olyckor eller andra stora händelser.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Viktiga nummer

Införandet av det nya nationella informationsnumret förändrar dock ingenting när det gäller larmnumret 112. Det ska man alltid ringa det är fara för liv, egendom eller miljö.

Polisens nummer 114 14 använder man i icke akuta fall när man vill komma i kontakt med polisen.

Numret till sjukvårdsrådgivningen, 1177, som kan nås dygnet runt, påverkas inte heller när det nya nationella informationsnumret införs.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 5 mars 2013

Länk