Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Äldrelots i kommunen

Äldrelots underlättar vardagen

Publicerad 05 februari 2013
Förstora bilden - Barbro_Desiree_Ingegerd_2013-01nr1.jpg

Barbro Jönsson, Desirée Karlsson och Ingegerd Andrén ansvarar för äldrelotsen i Laholms kommun

Människor vill klara sig så länge som möjligt i den egna bostaden. Men långtifrån alla vet vart man ska vända sig för att få den hjälp som underlättar vardagen.
”Receptet” i Laholms kommun är en äldrelots.

Tillsammans med kolleger inom äldreomsorgen har Helen Larsson, avdelningschef för prevention, rehabilitering och sjukvård, funderat på hur äldre kommuninvånare och deras anhöriga på bästa sätt ska informeras om den hjälp som står till buds. Utan att först slussas mellan olika instanser.

Valet föll på en äldrelots, en funktion som ska förenkla medborgarnas kontakt med kommunen.

- Det ska vara enkelt, smidigt och lätt att nå äldrelotsen. Många frågor kan hanteras inom funktionen samtidigt som medborgarna ges besked om vart de ska vända sig om inte lotsen kan hjälpa till fullt ut, säger Helen Larsson.

Vet lite om mycket 

Att vara äldrelots innebär således att kunna lite om mycket. Något som kommunens hälsokonsulent samt anhörig- och frivilligsamordnare lever upp till.

- Genom sina tjänster har de fått massor av frågor om stort och smått kring olika insatser för gamla. Deras kunskapsbank är ovärderlig i detta sammanhang, säger Helen Larsson.

Med äldrelotsen på plats samordnas i stort sett all information som gamla och anhöriga är betjänta av. Här ges också tips och råd på olika insatser som hjälper den enskilde att bo kvar i den egna bostaden. För att kunna göra det så länge som möjligt understryker Helen Larsson att det aldrig är för tidigt att vända sig till lotsen.

- Ju förr man gör det, desto mer förstärks möjligheten att bo kvar långt ut på ålderns höst i en hemtam miljö.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 5 februari 2013

Länk