Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Beröm till socialtjänsten

Koll på kvalitet och kostnader

Publicerad 29 januari 2013

Sveriges kommuner och landsting (SKL) pekar på Laholms kommun som ett gott exempel i arbetet med kostnad per brukare (KPB) inom socialtjänsten. I skriften ”Det funkar” presenteras erfarenheter från sju olika kommuner som arbetar aktivt och målmedvetet för att utveckla och ha kontroll på kvalitet och kostnader inom den sociala verksamheten.

Kvalitetschef och biträdande verksamhetschef för socialtjänsten i Laholms kommun är Andreas Tylenius.

”Vi kämpar hårt för att vara duktiga och effektiva i vårt arbete med att ge kommuninvånarna valuta för pengarna. Det är många medarbetare som dagligen lägger ner hela sin själ och då känns det kul när det uppmärksammas även utanför kommungränsen.”

Arbetsmetod

Kostnad per brukare är en arbetsmetod för uppföljning inom områdena äldreomsorg och funktionshinder som utvecklades av SKL inom det nationella projektet InfoVu i början av 2000-talet. Det är nu ett 80-tal kommuner som arbetar med KPB. Metoden går ut på att man på individnivå beräknar kostnader för olika insatser – vem som får vad, av vem, med vilken kvalitet och till vilken kostnad. Genom att det görs på individnivå kan jämförelser även göras på enhetsnivå och på olika målgrupper.

2008 anammade Laholms kommun metoden och det har gett resultat.

”Utifrån noga analyser och faktabaserat material kan vi nu ta beslut på bättre grunder.” Andreas fortsätter:

”KPB har visat sig effektfullt på många sätt, bland annat har vi sänkt kostnaderna inom vissa verksamheter, men bibehållit och i vissa fall förbättrat kvaliteten för den enskilde. När vi tittade noga på behoven kontra det som faktiskt utfördes och gjorde ny planering tillsammans med chefer, personal från utförarleden samt brukarna och deras företrädare, kunde vi förbättra på flera punkter.”

”För att lyckas krävs tydlighet, långsiktighet och en stor portion envishet”, avslutar Andreas.

”Vi kommer att fortsätta vårt arbete med kvalitetssäkring, kostnadsrationalisering, effektivisering och ständig utveckling, i takt med att brukarnas behov och förutsättningar ändras.”

Text: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2013

Länk