Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Egen webbplats för LBVA

All va-information på ny webbplats

Publicerad 07 mars 2013

Laholmsbuktens VA fick nyligen ny webbplats. På denna får kommuninvånarna i Halmstads och Laholms kommun information om allt från vattnets kvalitet och reningsverkens miljöarbete, till fakturor och etikett för toalett.

När nämnden för Laholmsbuktens VA sammanträdde klippte ordförande Lena Olofsdotter (C) av ett vattenledningsrör för att markera lanseringen av samverkansnämndens första egna webbplats.

- Det är ett stort steg framåt och ett viktigt verktyg för oss för att nå ut med information till invånarna, säger Lena Olofsdotter.

På hemsidan hittar abonnenter i de båda kommunerna det mesta som rör vatten och avlopp. Här finns information om vattnets hårdhet, hur dagvattenhanteringen fungerar, hur man läser av sin vattenmätare och vad man inte bör spola ner i avloppet.

Webbplatsen kommer också att användas till VA-verksamhetens driftinformation när vattnet måste stängas av eller när det uppstår vattenläckor.

-Det finns ett behov av att nå ut med samma information i de båda kommunerna. Med gemensam webbplats blir det enklare eftersom vi slipper att gå genom två kommunala webbplatser, säger kommunikatör Anna Wallefors.

 Om Laholmsbuktens VA

Laholmsbuktens VA, eller LBVA, är sedan 1 januari 2011 ansvarig för VA-verksamheten i Halmstads och Laholms kommuner. Verksamheten finns på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad, men har en egen nämnd med politiker från båda kommunerna.

LBVA ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten, och hantering av dagvatten.

I Halmstads och Laholms kommuner förbrukas årligen cirka 10 miljarder liter vatten. Dricksvatten och spillvatten leds genom 3 000 km ledningar under mark, en enorm infrastruktur som sällan syns. Inom området finns 27 grundvattentäkter och 17 avloppsreningsverk.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 7 mars 2013

Länk