Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Gymnasiesatsning för jobb

Bättre yrkesstart med Osbecksmodell

Publicerad 21 februari 2013
Förstora bilden - Ulf_M_2013-02_nr4.jpg

Verksamhetschef Ulf Mattsson är övertygad om att Osbecksmodellen gör det lättare för unga att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Många ungdomar har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Med Osbecksmodellen ska det bli betydligt lättare. Modellen är en trestegsraket som gör ungdomar mer anställningsbara och företag möjlighet att prova på en framtida medarbetare.

- Modellen rustar ungdomarna på ett betydligt bättre sätt än vad som är möjligt i dag, säger en entusiastisk Ulf Mattsson, verksamhetschef inom kultur- och utvecklingsnämnden.

På torsdagen fick han också grönt ljus för modellen när han presenterade den för sin nämnd.

Programråd

I samtliga yrkesförberedande gymnasieprogram ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), utsmetat över de tre gymnasieåren. Till dessa yrkesförberedande program finns särskilda programråd med företrädare för elever, skolledning, lärare, näringsliv och kommunens verksamhetschef.

I rådet för Osbecksgymnasiets hotell- och turismprogram föddes tanken på att växla upp APL-tiden med tre veckors feriearbete och lika många veckors sommaranställning i samma företag. Med nio sammanhängande veckor får ungdomarna som går första och andra året på ett yrkesförberedande program värdefull arbetslivserfarenhet och företagen en möjlig rekryteringsbas för framtida behov.

- Ju mer av yrkesliv ungdomarna får under sin gymnasietid desto attraktivare blir de när de lämnar skolan, säger Ingela Månsson, rektor på Osbecksgymnasiet.

Ingela Månsson är rektor på Osbecksgymnasiet i Laholm.

Ingela Månsson, rektor på osbecksgymnasiet i Laholm, blickar framåt. Osbecksmodellen är till gagn för såväl ungdomarna som företagen, resonerar hon.

Efter APL-tiden tecknas ett avtal mellan Laholms kommun, aktuellt företag och berörd elev. Kommunen betalar ferielönen och arbetsgivaren sommaranställningen samt utfäster sig att ansvara för de sex veckorna på företaget. Upplägget innebär också att feriearbeten skapas inom den privata sektorn och inte som hittills enbart i den offentliga.

-Med nio veckor på ett och samma företag får ungdomarna god inblick i den näring de valt och vad det innebär att vara arbetstagare. Och dessutom ett CV som gör dem attraktivare, säger Ingela Månsson.

CV är viktigt

Attraktivt CV lyfter också Ulf Mattsson fram.

- Betyg i all ära, men när man söker ett arbete kan ett meriterande CV väga väl så tungt. Kanske rent av värderas högre, säger han.

Först ut att tillämpa modellen i sommar blir ungdomarna på hotell- och turismprogrammet samt industritekniska programmet. Efter sommaren utvärderas satsningen. Slår den väl ut håller Ulf Mattsson dörren öppen för att än fler program kommer ifråga för Osbecksmodellen.

För skolan och kommunen är han och Ingela Månsson också övertygade om att det är en bra framtidssatsning.

- Osbecksgymnasiet blir än attraktivare när högstadieeleverna väljer program och för kommunen kan försörjningsstödet till unga vuxna minska och därmed arbetslösheten. Och skapas det jobb på hemmaplan kan vi också bibehålla ungdomarna i kommunen, till gagn för såväl expanderande företag som kommunens utveckling, säger Ingela Månsson.

Näringen välkomnar modellen

Andreas Toresson, som driver Strandhotellet i Mellbystrand, ingår i programrådet för hotell- och turismprogrammet. Han understryker att det kan var svårt att rekrytera ungdomar till sin verksamhet. Med Osbecksmodellen tror han att detta kan underlättas.

- Vi får intresserade serviceinriktade ungdomar till vår verksamhet. För ett litet företag är det nämligen oerhört viktigt att få rätt personal. I Laholms kommun, där besöksnäringen hittills varit eftersatt, behövs verkligen denna satsning för att utveckla turistföretagen, säger han.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 21 februari 2013