Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Knäred - Nordens diplomatort

Knäred - Nordens diplomatort

Publicerad 12 september 2013

I dag träffas oftast diplomatins främsta företrädare i världens storstäder. Vrider vi klockan 400 år tillbaks i tiden var bilden en annan. Då var Knäred Nordens diplomatort.

Knäred förknippas främst med freden mellan Sverige och Danmark 1613. Ortens betydelse för att lösa tvister mellan de båda länderna var dock betydligt större än så. Historikern, och Knäredsfödde, Per Göran Johansson beskriver orten som ”Nordens diplomatiska centrum” i en nyutkommen bok. Under närmare hundra år, från mitten av 1500-talet till freden i Brömsebro 1645, spelade Knäred en betydande roll. Här möttes danska och svenska diplomater för att på fredlig väg lösa ständigt uppblåsande konflikter mellan rikena. Ibland gick det vägen, ibland misslyckades man.

Fredskonferenser

Två fredskonferenser förlades till Knäred i slutet av det nordiska sjuårskriget (1563-1570). Ingen av dem lyckades. Kriget fick istället sin upplösning i Stettin i Pommern i december 1570.

Utgången av fredsförhandlingarna med start i slutet av 1612 ledde däremot till den historiska freden den 20 januari 1613. Per Göran Johansson skildrar spelet mellan de danska och svenska diplomaterna och de engelska medlarnas roll för att förmå parterna att lägga ner vapnen.

Gränsmöte förhindrade krig

Det tog dock inte många år förrän spänningen åter steg mellan länderna. Gränsmötet i Knäred i maj-juni 1624 kylde dock ner tvisten om tull på danska varor till Sverige och danskarnas upphävande om tullfriheten för svenska fartyg i Öresund. Mötet tryggade freden för ytterligare en tid.

Knäred som Nordens diplomatiska centrum klingade ut när Halland blev svenskt efter Brömsebrofreden 1645.

Per Göran Johanssons bok kan lånas på biblioteket i Laholm och Knäred samt i bokbussen. Dessutom finns den på Högskolans bibliotek i Halmstad.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 12 september 2013